Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Uprava policije MUP TK-a – otkriven i lišen slobode počinilac više KD Teška krađa

04.04.2024

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK, Sektor kriminalističke policije, Odsjeka za opći kriminalitet su danas, 04.04.2024.godine, postupajući pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uz asistenciju MUP-a RS, PU Bijeljina, zbog postojanja osnova sumnje da je u vremenskom periodu od 2020. do 2022. godine, počinio produženo krivično djelo Teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a.) KZ FBiH u vezi sa članom 55. istog Zakona (koja djela je počinio na širem području Tuzlanskog kantona), oduzeli slobodu licu S.S.iz Bijeljine. Lišenje slobode je uslijedilo nakon niza istražnih radnji a u okviru planskih aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju teških krivičnih djela protiv imovine.

Imenovani se sumnjiči da je u naprijed navedenom periodu, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, upotrebom fizičke snage i podesnih predmeta djelovao na obezbijeđene prostore porodičnih objekata na području Tuzlanskog kantona, neovlasteno ulazio u iste, odakle je za sebe prisvajao gotovi novac, nakit, oružje i druge vrijednosne pokretnine, na koji način je nastupila imovinska šteta u iznosu većem od 80.000,00 KM za ukupno 14 oštećenih lica.

Povodom naprijed navedenog, lice S.S. je uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu sa dokazima, dana 04.04.2024. godine, predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.