Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Uprava policije MUP TK-a – održana obuka za policijske službenike koji su nedavno zasnovali radni odnos

20.06.2024

Policijski službenici Uprave policije, Odsjeka za edukaciju, Odsjeka za inspekcije i reviziju, Sektora kriminalističke policije, PS Centar i PS Zapad, kao i  stručni savjetnik za kontrolu primjene propisa o oružju su u periodu 10-14.06.20204.godine u prostorijama Uprave policije/ PU Lukavac,održali obuku na više tema:  zaprimanje prijava građana, vođenje i popunjavanje evidencija prijave događaja, obezbijeđenje mjesta događaja,  Zakona o zaštiti ličnih podataka i vođenje evidencija, vođenje evidencija o upotrebi sile, primjena odredbi ZKP F BiH u istragama, Zakon o oružju i municiji, Zakon o javnom redu i miru TK-a, posupanje prilikom uviđaja saobraćajne nezgode, itd., a sve u cilju poboljšanja kvaliteta rada i profesionalnosti u radu,  te unapređenja znanja i vještina policijskih službenika.

Navedenoj obuci prisustvovalo je 157 policijskih službenika koji su primljeni u radni odnos u Upravu policije u činu “policajac” i nalaze se na probnom radu, a obuka je pored teorijske nastave obuhvatila i diskusiju na navedene teme, kojom prilikom su podijeljena iskustva predavača sa prisutnim policajcima.