Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Učenici MSŠ „Hasan Kikić“ u Gradačcu složno protiv vršnjačkog nasilja

13.03.2024

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovao je današnjem programu u Mješovitoj srednjoj školi „Hasan Kikić“ u Gradačcu kojim su učenici i nastavnici doprinijeli mjesecu borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Pod sloganom „Nasilje ne potiče iz škole – škola je žrtva nasilja“ u prisustvu roditelja, nastavnika i učenika uručena je nagrada za najbolji literarni rad, predstavljeni rezultati ankete o vršnjačkom nasilju te prikazana 2 učenička filma.

Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su imajući u vidu nasilje koje se povećava djelovanjem društvenih mreža i drugih platformi, prema riječima ministra Omerovića, odlučili da u školama podižu svijest o vršnjačkom nasilju i kroz različite programe i aktivnosti kod učenika izgrađuju kompetencije sa kojima će moći da grade otpornost prema nasilju.

„Vidimo da nasilje općenito potiče iz društva. Možda je Gradačac najbolji primjer kako u jednom društvu može doći do eskalacije nasilja i škole su žrtva toga jer se nasilje iz društva prenosi i u škole. Želim čestitati MSŠ u Gradačcu, njenim vrijednim učenicima i nastavnicima koji su sa njima radili, što provode niz aktivnosti, mnoge radionice, mnoge kampanje a evo i snimanje različitih video-priloga kojima podižu svijest svojih vršnjaka o nasilju i nužnosti da se izvrši prevencija nasilja“, kazao je ministar Omerović.

Predstavljajući aktivnosti u školi direktor Zijad Mahmutović naglašava da je cilj prevencija vršnjačkog nasilja i isticanje da škole nisu mjesta nasilja.„Čak su, nažalost, i škole postale žrtve nasilja. Mi smo zajedno sa našim učenicima i njihovim mentorima htjeli da damo svoj doprinos borbi protiv toga“, kazao je direktor Mahmutović  pohvalivši rad resornog ministarstva i ministra Omerovića  koji su reagovali i poboljšali zakonsku regulativu u cilju prevencije nasilja u školama.

„Nakon nesretnih dešavanja u školi u Lukavcu“, naglašava ministar Omerović, „stvari su se promijenile prije svega što smo svjesni do čega može dovesti nasilje. Mi smo izmijenili 11 propisa, donijeli 6 novih pravilnika, 2 etička kodeksa, izmijenili dva zakona, donijeli uredbu. Mnoge aktivnosti smo usmjerili prema ovome. Međutim, neophodno je da razvijamo svijest da je nasilje neprihvatljivo. To je spor proces ali je važno da se mi s njim suočavamo. I ovo će trajati duži period. Izgradnja mehanizama otpornosti na nasilje će trajati duže vrijeme. Trebamo biti spremni. Poseban izazov su nam savremene  tehnologije, društvene mreže koje otežavaju izgradnju društva u kojem neće biti nasilja.“

Pedagogica škole Mubina Mešić kaže da uglavnom imaju dobru saradnju sa roditeljima i „da mnogo apeluju i na profesore, razrednike da učenicima, pogotovo razrednici na časovima odjeljenske zajednice govore o empatiji, o rješavanju sukoba na mirni način, da nasilje nije rješenje za konflikt, da se to može razgovorima riješiti“.

Među učenicima koji su doprinijeli aktivnostima protiv vršnjačkog nasilja u školi su i Selmir Okić i Ajnur Mujkanović koji naglašavaju da su radeći na filmu  naučili mnogo toga te da svi zajedno trebamo da brinemo o problemu nasilja i kako ga efikasno prevenirati.