Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

U Tuzli održana 3. sjednica Ministarske koordinacije u oblasti socijalne zaštite FBiH

09.05.2024

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas je bilo domaćin Ministarske koordinacije u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predstavnici svih 10 resornih ministarstava FBiH kao i krovnog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike okupili su se po treći put kako bi uskladili zakonsku regulativu koja se tiče najugroženijih kategorija društva.

„Danas je na dnevnom redu obrazac koji trebaju kantoni i niži nivoi vlasti da popune a tiče se pružatelja usluga socijalne zaštite na nivou FBiH. Tu su i neke stvari koje su gorući problemi kada je FBiH u pitanju, a samim tim i kantoni. Smještaj osoba sa lakim mentalnim poremećajima i generalno poremećajima. Trenutno nemamo to rješenje ni na nivou FBiHje ni kantona. Pokušat ćemo naći najbolje rješenje. Ili da osnujemo neke nove ustanove ili prenamijenimo neke postojeće. Također ćemo razgovarati o strategiji demografskog razvoja i oporavka FBiH“, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Pojasnivši da je riječ o tijelu koje je prošle godine osnovala Vlada FBiH ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Fadil Alić je kazao da je to prilika da razmatraju sve zakonske i podzakonske akte koje treba donositi ili  mijenjati za cjelokupno područje FBIH kako bi djelovali zajednički, otklonili eventualne nedostatke i unaprijedili sektor socijalne zaštite i rada na području FBiH.

„Svi zakoni kada budu usvojeni, nakon primjene primijeti se da imaju određene nedostatke. Mi smo danas imali neke sastanke i sa nevladinim sektorom odn. određenim udruženjima koja su i u postojećim zakonima ali i onim zakonima koji su u prednacrtu, nacrtu ili fazi donošenja pred Federalnim parlamentom uočili određene stvari koje bi trebalo mijenjati. Nastojim da kroz zajedničko djelovanje vladinog i nevladinog sektora djelujemo tako da ti zakoni budu primjenjivi i svrsishodni na području FBiH“, kazao je ministar Alić.

Uz pohvalu što su neki od kantona po prvi put dobili priliku da aktivno sudjeluju u donošenju zakona koji su u nadležnosti Federalnog ministarstva, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačkog kantona Tomislav Pejić je kazao da su problemi u svim kantonima slični jer je cilj svih zakona podići razinu socijalne zaštite. 

„Svaka od ovih konferencija je na neki način nama hvale vrijedna jer mi sa županijskih razina dobijemo određene informacije koje se donose na razini Federacije BiH i na neki način pokušavamo iskoordinirati određene probleme koji se mogu desiti u provođenju tih zakona na razini županije. Naravno, svakako u sklopu svojih nadležnosti“ kazao je ministar ŽZH Pejić.  

Kao uvod u današnje aktivnosti resorni federalni ministar Delić i ministar TK Alić posjetiti su Udruženje „Koraci nade“ gdje su se upoznali sa radom te razmotrili mogućnosti podrške efikasnijem djelovanju ove nevladine organizacije.

3 sjednica Ministarske koordinacije MRSPP (09.05.2024) 6 3 sjednica Ministarske koordinacije MRSPP (09.05.2024) 5 3 sjednica Ministarske koordinacije MRSPP (09.05.2024) 4
3 sjednica Ministarske koordinacije MRSPP (09.05.2024) 3 3 sjednica Ministarske koordinacije MRSPP (09.05.2024) 2 3 sjednica Ministarske koordinacije MRSPP (09.05.2024) 1