Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

U školama se uvodi odgovarajuća tehnička i fizička zaštita

22.08.2023

Vlada Tuzlanskog kantona je današnjoj, 21. redovnoj sjednici, donijela Uredbu o obezbjeđenju i provođenju odgovarajuće tehničke i fizičke zaštite u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ovim dokumentom propisan je nivo i sadržaj tehničke i fizičke zaštite u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, te obaveze provođenja odgovarajućeg postupka javne nabavke.

Uredbom je definisano da tehnička zaštita obuhvata: videonadzor, protuprovalnu i protuprepadnu zaštitu, a u cilju postizanje većeg stepena sigurnosti i sigurnog okruženja, škola može sa ovlaštenom agencijom za zaštitu ljudi i imovine zaključiti ugovor o obavljanju poslova tehničke i fizičke zaštite. Fizička zaštita vršila bi se u vrijeme organizovanja nastave, odnosno 15 minuta prije  početka nastave, pa do završetka nastave, odnosno tokom boravka učenika i uposlenika u školi. Ovom Uredbom su definisani detalji, načini osiguranja i postupanja u cilju osiguranja odgovorajuće tehničke i fizičke zaštite u školama.

Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović je pri obraćanju medijima, između ostalog, naglasio da je u pojedinim školama bila organizirana fizička zaštita od strane roditelja učenika. Donošenjem ove Uredbe, finansiranje zaštitara snosit će Vlada Tuzlanskog kantona.

Donošenjem Uredbe u značajnoj mjeri će se povećati sigurnost učenika i zaposlenika u školama, ali i zaštita školske imovine.