Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Sanacija posljedica prošlogodišnjih poplava u Teočaku

24.04.2024

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas je potpisan Ugovor sa Općinom Teočak  kojim se iz vodnih naknada izdvaja 550.000 KM za regulaciju Salkinog potoka i kanalizacionog kolektora. Projektom je obuhvaćena sanacija posljedica poplava u 2023. godini.  

Prema riječima resornog ministra Fedahije Ahmetovića „ovo je nastavak ulaganja u sanaciju i prevenciju eventualnih budućih poplava i bujičnih izliva na području općine Teočak.

„Vlada TK će nastaviti i u budućnosti ulagati u sigurnost građana i imovine građana TK. Prvi program je donesen u vrijednosti od 6,5 miliona KM. On obuhvata projekte koji su bili započeti u prethodnoj godini i projekte od značaja za TK. Drugi program pripremamo a radi se o iznosu od oko 5 miliona KM. On će uskoro naći pred Vladom TK i tu će biti odobreni projekti koji su i z 2024. godine“, kazao je ovom prilikom ministar Ahmetović.

Općina Teočak  prošle je godine u dva navrata tokom juna pretrpjela velike elementarne nepogode i bujične potoke koji su napravili veliku štetu. Šteta je  prema procijeni nadležne općinske komisije iznosila oko 5,5 miliona KM. Radi se o ukupnoj šteti najvećim dijelom na infrastrukturi a jednim dijelom na stambenim i pomoćnim objektima.

Načelnik Općine Teočak Taib Muminović ističe da su Vlada Tuzlanskog kantona i kantonalne institucije cijelo vrijeme bile na raspolaganju i pravovremeno pomagale.

„Stradala je infrastrukura, najvećim dijelom u MZ Sniježnica a jednim dijelom u MZ Jasikovac. U potpunosti je stradao i kanalizacioni kolektor i bujični potoci a samim tim i putevi koji se nalaze u blizini tih mjesta. Mi smo nakon prve sanacije, prije svega putne infrastrukture uz pomoć Kantonalnog štaba civilne zaštite, pristupili izradi projektne dokumentacije za dugoročno rješenje ovog problema“, kazao je ovom prilikom načelnik Muminović naglasivši da su radovi već u toku te da se uz pomoć kantonalnih institucija sve radi kako se prošlogodišnja nesreća ne bi ponovila.

MPŠV   Vodne naknade 24.04.2024