Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Razgovor spredstavnicima Svjetske banke o IV fazi sanacije brane Modrac

23.10.2023

Razgovoru sa predstavnicima Svjetske banke o IV fazi sanacije brane Modrac i predradnjama koje je potrebno realizovati pred odobravanje sredstava prisustvovali su danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i pomoćnica ministra Elvira Salihović, direktor Jedinice za implementaciju projekata Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Alojz Dunđer sa saradnicima i v.d. direktora JP Spreča d.d. Tuzla Omer Kovčić sa saradnicima.  
Predstavnici Svjetske banke obišli su objekat brane Modrac u proceduri realizacije projekta IV faza sanacije Modrac i dogovora oko daljih aktivnosti u vezi sa odobrenim sredstvima Svjetske banke za navedeni projekat. Projekat je odobren Programom integriranog razvoja koridora rijeke Save i Drine (SDIP).  Završetkom IV faze sanacije implementirao bi se kompletan projekat sanacije brane Modrac i tek tada uspostavila funkcionalnost objekta brane „Modrac”, u pogledu stabilnosti i vododrživosti. 
MPSV 23102023 (1)MPSV 23102023 (2)