Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Raspisan javni poziv za izgradnju i rekonstrukciju predškolskih ustanova

03.10.2023

Na osnovu člana  9. stav (1) Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010023 – predškolski odgoj i obrazovanje broj:10/1-34-012413-2/23 od  18.09.2023. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je raspisalo Poziv javnim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Tuzlanskog kantona i lokalnim zajednica koje nemaju osnovanu javnu predškolsku ustanovu za prijavu projekata za investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradanja i dogradanja).

Pozivom su planirana sredstva za investiciona ulaganja ustanova za predškolski  odgoj i obrazovanje  (rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja), u ukupnom iznosu od 205.000,00 KM i to: za izgradnju objekata za potrebe osnivanja javne predškolske ustanove u lokalnim zajednicama koje nemaju javnu predškolsku ustanovu u iznosu do 100.000, 00 KM, za projekte rekonstrukcije objekata u ukupnom iznosu od 45.000 KM, s tim da maksimalan iznos sredstva po jednom projektu ne prelazi 15.000 KM, te za projekte izgradnje i dogradnje predškolskih ustanova u iznosu do 60.000,00 KM

Prijave sa projektnom dokumentacijom podnose se Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona najkasnije do  15.10.2023. godine.