Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Potpisani ugovori za uređenje poljoprivrednog zemljišta u Tuzli i Kalesiji

18.06.2024

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona mr.Fedahija Ahmetović u petak je sa ovlaštenim predstavnicima Grada Tuzle i Općine Kalesija potpisao Ugovore o prijenosu sredstava za realizaciju projekata u oblasti poljoprivrede.

Za realizaciju Projekta uređenja i zaštite državnog poljoprivrednog zemljišta na lokaciji Gornja Tuzla u iznosu 152.100 KM planirano je uređivanje 19,90 ha poljoprivrednog zemljišta i 1.055m ukupne dužine kanala za uređivanje.  Kako bi se predmetne površine privele namjeni biljne proizvodnje potrebno je izvršiti agro tehničke i hidromeliorativne mjere.

Predmetna površina je obrasla niskim i srednje visokim rastinjem, a projektom je predviđeno  da se urede odvodni kanali i na dijelu određene površine zemljišta je planirana nivelacija zemljišta koje je u prethodnom periodu, usljed erozije tla, pretrpilo određene promjene.

Kada je u pitanju  Općina Kalesija, potpisani su Ugovori o prenosu sredstava za realizaciju dva projekta.

U jednom projektu je predviđeno uređenje i čišćenje općinskog poljoprivrednog zemljišta u Općini Kalesija,  k.o. Vukovije i za tu namjenu je izdvojeno 181.935,00 KM.

Ovim projektom je planirano  mašinsko i djelimično ručno krčenje niskog i visokog rastinja, uklanjanje panjeva, korijenja i drugog organskog i neorganskog otpada kao i čišćenje kanala u ukupnoj dužini od 2.489 m, sa mjestimičnom sanacijom na ukupnoj površini od 22,78 ha poljoprivrednog zemljišta.

U drugom projektu planirano je uređenje i čišćenja općinskog poljoprivrednog zemljišta u Općini Kalesija, k.o. Prnjavor u iznosu od 175.122,09 KM, a projektom je planirano uređivanje 25,67 ha poljoprivrednog zemljišta i 1.112,45 m ukupne dužine kanala za uređivanje.