Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Odluka o utvrđivanju konačne liste projekata koji će biti sufinansirani od strane Ministarstva u okviru raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma

22.08.2023

KONAČNA LISTA