Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Obilježavanje Dječje nedjelje na području TK

03.10.2023

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u okviru obilježavanja Dječje nedjelje koja se u Federaciji BiH obilježava od 2. do 8. oktobra 2023. godine a u saradnji sa organizacijama koje se bave unaprjeđenjem ukupne društvene brige o djeci uradilo je program obilježavanja na području TK za 2023. godinu.
U tom je periodu planirana realizacija programskih aktivnosti i manifestacija posvećenih djeci i unaprjeđenju razvoja društvene brige o djeci kao što su: kreativne radionice na temu dječjih prava, edukativne, sportsko-zabavne i promotivne radionice za djecu, edukativne radionice za roditelje, pozorišna predstava, izložbe kreativnih radova, promotivne šetnje i druženja. 
Realizatori aktivnosti su udruženja građana, odgojno-obrazovne, kulturne, sportske i druge ustanove i organizacije koje se bave unaprjeđenjem društvene brige o djeci uključujući i djecu sa poteškoćama u razvoju.
Dječja nedjelja uvedena je radi podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promovisanju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje brige o djeci i njihovog odgoja, obrazovanja, inkluzije, uključujući i djecu koja izlaze iz sistema javne brige. 

U nastavku prilažemo i Program obilježavanja Dječje nedjelje na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu kako bi se pratile ove aktivnosti i na taj način doprinijeli unaprjeđenju ukupne društvene brige o djeci.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA „DJEČIJE NEDJELJE“ U TUZLANSKOM KANTONU ZA 2023. GODINU (*.doc)