Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

OBAVJEŠTENJE-DEMANT na objavu pojedinih medija vezano za objavljeni Javni poziv Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za subvencioniranje troškova mladima za smještaj...

14.09.2023

OBAVJEŠTENJE-DEMANT
na objavu pojedinih medija vezano za objavljeni Javni poziv Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovamaU cilju objektivnog informisanja javnosti a povodom jučerašnje objave pojedinih medija kako je objavljen „diskriminatorski“ javni poziv za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama obavještavam javnost o sljedećem:

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, kao resorno nadležno ministarstvo, predlaže a Vlada Tuzlanskog kantona utvrđuje uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“, te od 2021.godine u okviru potrošačke jedinice „Podrška mladima“ Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona provodi program subvencioniranja troškova mladima za smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama, kojim je omogućeno mladim roditeljima sa područja Tuzlanskog kantona da subvencioniraju troškove boravka djece u predškolskim ustanovama, pri čemu su pojmom „mladi“ obuhvaćene osobe u starosnoj dobi od 18 do 35 godina.
Bitno je istaći da Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona prilikom predlaganja uslova i kriterija za provođenje programa u okviru potrošačke jedinice „Podrška mladima“ nije samoinicijativno odredilo gornju granicu starosne dobi mladih nego je ista propisana Zakonom o mladima Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 36/10), u kome je izričito navedeno da definicija starosne dobi mladih obuhvata osobe do navršenih 35 godina starosti.

Kao i prethodnih godina tako je i ove godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo javni poziv za subvencioniranje troškova mladima u starosnoj dobi od 18 do 35 godina za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, što je u potpunosti u skladu sa definicijom „mladih“ propisanom Zakonom o mladima Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 36/10).

Smatram da je jučerašnjom objavom pojedinih medija javnost dovedena u zabludu s ciljem prouzrokovanja štete Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Vladi Tuzlanskog kantona, te da objavljeni javni poziv za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama ni u kom slučaju nema diskriminatoran karakter, uzimajući u obzir da se radi o programu namijenjenom mladima.


M I N I S T A R
Tuzla, 12.09.2023.godine
mr. Damir Gazdić