Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Mjere energetske efikasnosti u tri nova školska objekta

27.09.2023

Primopredaji prve faze radova na sanaciji Područne škole Dobrnja prisustvovali su danas ministrica prostornog uređenja Tuzlanskog kantona Anela Ajšić i ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović. Ovo je jedna od tri područne škole koje su obnovljene ove godine u okviru projekta „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“. Projekat provodi Caritas Švicarske u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK i Ministarstvom za prostorno uređenje i zaštite okolice TK. Vlada TK je za ovu namjenu izdvojila sredstva u visini od 100 hiljada KM koliko je uložio i Caritas Švicarske.

Naglasivši simboliku što se primopredaja objekta dešava u sedmici kada se u Sarajevu održava konferencija o energetskoj tranziciji i klimatskim promjenama, ministrica Ajšić je rekla da su ove godine od strane Caritasa predložene tri područne škole: u Dobrnji, Špionici i Ratkovićima.

„Nalazimo se u objektu gdje su primijenjeni projekti energijske efikasnosti da pokažemo da Tuzlanski kanton misli o klimatskim promjenama, da misli o energetskoj tranziciji s obzirom da su projekti koje smo podržali zaista projekti koji u sebi imaju sav model energijske efikasnosti. Zamijenjena je vanjska stolarija, urađena je termo izolacija, led rasvjeta, utopljavanje krova i ono što se u budućnosti planira, a ugovoreno je sa ovom cijenom, je postavljanje toplotnih pumpi koje rade na principu tlo – voda, gdje je neki novi model i nova primjena ove vrste toplotne pumpe“, kazala je ministrica Ajšić.

Projektom su ove godine obuhvaćeni i objekti područnih škola u Donjoj Špionici i Ratkovićima a riječ je o nastavku saradnje švicarskog Caritasa sa Vladom TK kroz dva ministarstva, kazao je projekt menadžer Caritasa Švicarske Fuad Imamović.

„To su projekti koji se tiču energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Na taj način Caritas Švicarske i partneri u Vladi TK, osim što podižu komfor u samim objektima, smanjuju potrošnju energije a u narednom koraku koji će uslijediti, nakon implementacije mjera energijske efikasnosti na ova tri školska objekta, je ugradnja toplotne pumpe kojom ćemo zamijeniti postojeće kotlovnice na ugalj. Toplotne pumpe će biti sistema zemlja – voda i njihovom ugradnjom praktično ćemo potpuno eliminisati  emisije CO2.“

Ovaj projekat, prema riječima ministra Omerovića, podrazumijeva i edukativni momenat.

„Pored benefita koje će škola imati u smislu uštede na energentima i boljih uslova za rad učenika ovaj program podrazumijeva i obrazovni segment gdje će učenici učiti o važnosti zaštite životne sredine kroz uštede energenata. Zajedno sa ovom organizacijom ali i Pedagoškim zavodom i našim srednjim školama mi također radimo na uspostavi jednog novog zanimanja. To je monter foto-naponskih sistema te očekujemo da je ovo jedan spektar aktivnosti s ciljem ne samo energijske efikasnosti nego i generalno razvoja svijesti o važnosti zaštite životne sredine“, kaže ministar Omerović.

Direktor JU OŠ „Mramor“ Tuzla Denis Ibrišević, u okviru koje je i područna škola Dobrnja navodi da je za sada završena fasada i jedan dio stolarije. „U idućim etapama izvođenja radova bit će urađen i jedan dio krova, pošto je jedan dio već saniran i ugradnja toplotnih pumpi. Za našu je školu ovo izuzetno značajno pogotovo što je objekat ranije bio u vrlo lošem stanju.“

Mjere energijske efikasnosti i instalacija geotermalnih toplotnih pumpi prethodnih godina su realizovani u objektima područnih škola u Gornjoj Maoči, Priluku, Vranovićima, Kerepu i Starom Đurđeviku.

Opširnije u prilogu RTV TK: