Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Ministar MUP TK-a i direktor Uprave policije posjetili polaznike Policijske akademije FMUP-a

14.09.2023

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović, direktor Uprave policije Dževad Korman i načelnik Ureda direktora policije Denis Fejzić jučer  (13.9.2023.godine) su posjetili kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu koji se školuju za čin “policajac” i čin „mlađi inspektor“.

Prilikom navedene posjete razgovarano je sa nastavnim osobljem i kadetima o toku i planovima obuke koju pohađaju kadeti prije zasnivanja radnog odnosa u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP TK-a, a tokom koje će steći potreban stepen znanja i vještina za obavljanje složenih policijskih poslova i zadataka.

Riječ je o polaznicima koji su u mjesecu julu tekuće godine upućeni na osnovnu policijsku obuku nakon okončane konkursne procedure Javnog konkursa – oglasa za prijem 200 novih policijskih službenika (160 za početni čin policajac i 40 za početni čin mlađi inspektor), a čiji će angažman zasigurno doprinijeti efikasnosti i unapređenju rada policije u zaštiti lične i imovinske sigurnosti svih građana.

IMG cd801ced8b734e0054d3a3e0ee419772 V e1694697829822IMG db1d474447170f5f928cd5b4ac1d7fe2 V e1694697844412IMG 7546ba6c49df5b97a5c5e1b4455bb9ad V e1694697915846IMG 6d54425fbc4c222669c381a2ea199935 V e1694697803732