Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Živinice

23.10.2023

Obavještavamo sve zainteresirane da je u saradnji Investicijske fondacije IMPAKT, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Grada Živinice objavljen Javni poziv za IMPAKT inkubator poslovnih ideja u gradu Živinice. IMPAKT inkubator predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Živinice, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.
4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?
•   Fizičko lice sa prijavljenim mjestom prebivališta na području grada Živinice.
•   Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Živinice koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave Javnog poziva, a koji su zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:
1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Živinice u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu Impakt inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici  https://gradzivinice.ba/ ili lično u šalter sali Grada  Živinice.
2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a admir@gradzivinice.ba
3. Online prijavom, uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Gdje se može dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službe za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor, ulica Alije Izetbegovića 28, Živinice , na telefon 35/743-304 ili putem e-mail-a: admir@gradzivinice.ba ili na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a: podrskasarajevo@impakt.ba.
U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Grad  Živinice organizirati će prezentaciju programa Impakt inkubatora poslovnih ideja koja će se održati 31.10.2023.godine u 10.00h u sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani prisustvuju prezentaciji Javnog poziva.
Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na: https://impakt.ba/vijesti/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-grad-zivinice/ 

Rok za prijave je 5.11.2023. godine!