Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Gradačac

17.01.2024

Obavještavamo sve zainteresirane da je u saradnji Investicijske fondacije IMPAKT, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Grada Gradačac objavljen Javni poziv za IMPAKT inkubator poslovnih ideja u gradu Gradačac. IMPAKT inkubator predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti: 

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.

2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.

3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Gradačac, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.

4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.


Ko može aplicirati za program?

• Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području grada Gradačac

• Organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području grada Gradačac, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.

• Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Gradačac koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave Javnog poziva, a koji su zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Gradačac u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.gradacac.ba ili lično na šalteru broj 9. u zgradi Gradske uprave Grada Gradačac kao i na web stranici www.impakt.ba.

2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a: amel.hasic@gradacac.ba.

3. Online prijavom – putem linka: https://forms.gle/niULvvwKKMGPeBq49 uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Napomena: U slučaju prijave na jedan od prva dva načina,  dostavlja se i kopija rješenja o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije.

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 09.02.2024.godine.

Više informacija moguće je dobiti u Gradu Gradačac - Služba za privredu, na telefon 035 369 777 ili na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a podrskasarajevo@impakt.ba, te putem linka: https://impakt.ba/vijesti/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-grad-gradacac/ 

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad Gradačac organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 19.01.2024. godine u 10.00 h u sali Skenderije u Gradačcu, te pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.