Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Imenovanje notara sa službenim sjedištem u Gradu Tuzla

21.06.2024

Nakon provođenja Konkursa za izbor notara za upražnjeno notarsko mjesto u skladu sa odredbama Zakona o notarima, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je imenovalo Avdić Muamera iz Tuzle na poziciju notara sa službenim sjedištem u Gradu Tuzla.

Novoimenovani notar je dana 20.06.2024. godine  preuzeo dužnost polaganjem svečane zakletve pred ministricom pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Natašom Marošević, kojom prilikom je ministrica novoimenovanom notaru uručila Povelju o imenovanju notara, te čestitala na ostvarenom uspjehu i iskazala punu podršku u radu, u ime Ministarstva pravosuđa i uprave.

Novoimenovanom notaru je, shodno zakoskim odredbama, dat rok od 60 dana, u kojem je potrebno da obezbijedi sve materijalno tehničke uslove za rad notarskog ureda, nakon čega će i službeno početi sa radom.

Imenovanje Notara (21.06.2024) 1

Imenovanje Notara (21.06.2024) 2