Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Vlada TK i Šume TK pokrenule ekološki megaprojekat pošumljavanja

08.11.2023

Posumljavanje 01 08 11 2023

Sadnjom 4.000 sadnica bagrema, premijer Halilagić i članovi Vlade Tuzlanskog kantona danas su, u saradnji sa JP „Šume TK“ d.d. Kladanj, započeli veliku akciju pošumljavanja u Tuzlanskom kantonu. U okviru ove aktivnosti Šuma TK, predviđene Planom gospodarenja šumama u 2023. godini, zasadit će se ukupno 223.577 četinarskih i liščarskih sadnica, na oko 300 lokacija u ukupnoj površini nešto većoj od 95 hektara. Ukupna vrijednost izuzetno značajnog ekološkog projekta u Tuzlanskom kantonu je nešto veća od 340.000 KM, a Vlada Tuzlanskog kantona ga sufinansira sa 143.524 KM.

Posumljavanje 07 08 11 2023
„Posebno je zadovoljstvo biti danas ovdje u Stražbenici i dati i praktičan doprinos jednom od najvećih ekoloških projekata na području našeg kantona. Osim činjenice da je Vlada značajno finansijski podržala ovaj projekat i podigla ga na jedan zavidan nivo, današnjom sadnjom želimo skrenuti pažnju na neophodnost zaštite naše životne sredine i obnove šumskog fonda, „pluća“ našeg kantona. Sadnja novih sadnica je jedna dimenzija i jedan od načina kako se borimo protiv aero – zagađenja. Uporedo sa ovim projektom radimo i na pripremi mega - ekološkog projekta utopljavanja i podizanja stepena energijske efikasnosti 200 javnih objekata u našem kantonu čime ćemo u značajnoj mjeri utjecati i na smanjenje potrošnje energenata za zagrijavanje, a time i količinu polutanata koje se emituju u zrak“, kazao je danas premijer Halilagić, ističući da su ovakvi projekti redovna aktivnost JP „Šume TK“, ali da nažalost nisu dovoljno promovisane. 
„Na ovoj lokaciji izborom vrste drveta opredijelili smo se na tip šume koji neće biti proizvodnog karaktera. Fokus nam je na drugim funkcijama šume. Drugim riječima na ovoj lokaciji se nikada neće vršiti sječa šume, a i slijedećih godina planiramo na ovoj lokaciji nastaviti sadnju, također sa medonosnim vrstama drveća“, kazao je direktor JP„Šume TK“ Almir Huskić.
Današnje sadnice zasađene su na prostoru Šumskog gazdinstva „Sprečko“, na zapadnim obroncima planine Konjuh, u Stražbenici na području općine Banovići, a uz predstavnike Kantonalne Vlade sadnice su sadili i načelnik Općine Banovići Bego Gutić, članovi Planinarskog društva „Vis“ iz Lukavca, Planinarskog društva „Banovići“, Odred izviđača „Banovići, banovićki lovci, učenici odjeljenja za šumarskog tehničara JU Mješovita srednja škola „Živinice“, te brojni građani i zaposlenici JP „Šume TK“.

Posumljavanje 02 08 11 2023

Posumljavanje 03 08 11 2023

Posumljavanje 04 08 11 2023

Posumljavanje 05 08 11 2023

Posumljavanje 06 08 11 2023

Posumljavanje 08 08 11 2023

Posumljavanje 09 08 11 2023

Posumljavanje 11 08 11 2023

Posumljavanje 12 08 11 2023

Posumljavanje 13 08 11 2023