Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Razgovor o unaprjeđenju sistema državne službe

09.06.2022

ADS FBiH 08 06 2022Ovaj dokument je okvirno postavio ciljeve razvoja državne službe u narednom periodu, a tokom sastanka se razgovaralo o mogućnostima za njegovo usvajanje na kantonalnom nivou. Također bilo je govora i o neophodnosti vođenja Registra zaposlenih u organima državne službe, te je istaknuta uloga svih kantona na harmonizaciji propisa i ujednačavanju praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na današnjem sastanku razgovarano je i o podršci Mreži praktičara, mreži za razvoj ljudskih resursa koju je imenovala Vlade Federacije i u kojoj naš kanton ima svog predstavnika. Njihov zadatak, između ostalog je da aktivno sudjeluje u radu tematskih sastanaka u organizaciji Agencije i proaktivno djeluje u primjeni dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima", da sudjeluje u radu Radne grupe za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa, u promovisanju Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH itd.

Prema riječima premijera Halilagića i ministrice pravosuđa i uprave TK Suade Dizdarević, Vlada Tuzlanskog kantona državnu službu smatra jednim od stubova države i njena efikasnost, treba i mora biti podignuta na najviši mogući nivo, te je u tom smislu izrazio podršku aktivnostima Agencije za državnu službu na izradi kvalitetnijih rješenja koja će unaprijediti sistem državne službe.

Uz premijera Halilagića i ministricu Dizdarević današnjem sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministrice za opće i pravne poslove Ivana Kulić, a uz direktora Begića današnjem sastanku su prisustvovali pomoćnica direktora Samra Ljuca, konsultant Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) Dejan Vuruna, te načelnik Službe za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu Admir Alispahić.