Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 55. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

07.05.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A
55. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u  utorak 07.05.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01. do 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo u Tuzli

2. Razmatranje Godišnjeg plana rada Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za period 2024. godina;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Godišnjeg plana rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Pravila JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla

5. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2024. godine;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o subvenciji troškova fotonaponske solarne elektrane „Humanitarnoj organizaciji Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” Doboj Istok;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava općini Sapna kao učešće u rješavanju projekata održivog povratka „Izgradnja kosih izlomljenih potpornih konstrukcija FK Sapna“, u MZ Kraljevići, Općina Sapna;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Gradu Gradačac kao učešće u rješavanju projekata održivog povratka „Sanacije i rekonstrukcije dotrajalih dijelova džamije i munare“, u MZ Ledenice Gornje;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak  (Dom za djecu i Centar za autizam), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstvo pravosuđa i uprave (4 odluke)

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima na Univerzitetu u Tuzli – Drugi prečišćeni tekst;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima u Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

12. Kadrovska pitanja.

13. Razmatranje Informacije o blokadi računa Z.D. Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić