Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 53. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

22.04.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A 
53. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 23.04.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže  sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 44., 45. i 46. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići

4. Razmatranje Izvještaja o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2023. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite
 
5. Razmatranje Godišnjeg plana rada Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2024. godine;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

6. Raznatranje Informacije o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Radna grupa Vlade i resorna ministarstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Tjelesna kultura i sport za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice - “Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona” za 2024. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva”, na ime sufinansiranja odlaska studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli na studijsku posjetu Memorijalnom centru Srebrenica;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unapređenje javne tržišne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava opštini Ugljevik kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o subvenciji troškova terenske ambulante JZU Dom zdravlja Srebrenica kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić