Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 44. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

12.02.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
44. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u utorak 13.02.2024. godine sa početkom u 12,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 43. redovne,  38. i 39. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija 

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija 

4. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod TK

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje na transakcijskom podračunu Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija 

7. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2024. godini za područje Tuzlanskog kantona; 
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje Mišljenja na tekst prednacrta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić