Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 41. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

15.01.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
41. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 16.01.2024. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 37., 38., 39. i 40. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ocjeni rada direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor 

4. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“- namjenska sredstva u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesece januar - mart  2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu dijela neutrošenih sredstava OR „Pajo enterijer“ iz Tuzle.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić