Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Saradnja Vlade TK i Svjetske banke na projektu unaprjeđenja kvalitete zraka

22.04.2022

Svjetska banka 22 04 2022Ovom prilikom diskutiralo se o modalitetima saradnje na realizaciji spomenutog projekta. Kako je rečeno, za finansiranje projekta na području Federacije BiH Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) osigurala je 50 miliona američkih Dolara (USD) kreditnih sredstava. Predloženi projekt sastoji se od jačanja monitoringa i upravljanja kvalitetom zraka, intervencije za smanjenje emisija koje utiču na kvalitet zraka, te podrške implementaciji projekta. Kada su u pitanju intervencije za smanjenje emisija, one se odnose na podršku mjerama u pogledu grijanja u stambenom sektoru i energetsku efikasnost, te urbanu mobilnost koja se odnosi na povećanje stepena korištenja bicikala, dok se podrška implementaciji projekta odnosi na pružanje podrške projektu u vidu opreme, logistike i sl. u realizaciji projekta.

Premijer Kantona Irfan Halilagić upoznao je predstavnike Svjetske banke da Vlada Tuzlanskog kantona svake godine, s ciljem zaštite i unaprjeđenja zraka realizira značajne projekte.

„Svake godine, kroz programe Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice značajna finansijska sredstva Vlada ulaže i sufinansira projekte energijske efikasnosti i zaštite prvenstveno zraka, ali i uopšte životne sredine. U tom smislu, imajući u vidu naše već iskazano opredjeljenje, spremni smo na saradnju, kako bismo ubrzali i intenzivirali naše aktivnosti, te našim građanima omogućili kvalitetnije životne uslove", kazao je premijer Halilagić pozdravljajući inicijativu Svjetske banke i EBRD-a i izražavajući spremnost i volju Tuzlanskog kantona da učestvuje u realizaciji ovog projekta.

Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić je detaljnije upoznala goste sa programima koje Kantonalna vlada već realizira ističući da se oni odnose prije svega na utopljavanje stambenih i javnih objekata, zamjenu kotlova za grijanje na ugalj, kotlovima na pelet ili neke druge ekološki prihvatljive modele zagrijavanja, te je istaknula da da bi realizacijom ovog Programa Svjetske banke znatno bio ubrzan ekološki razvoj našeg kantona.

Zagađenje zraka predstavlja ključni izazov razvoja za BiH sa svojim negativnim utjecajem na ljudsko zdravlje, dobrobit građana i ekonomiju, stoji u danas prezentiranom dokumentu.