Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Najave

Sastanak sa predstavnicima Agencije za državnu službu FBiH

01.11.2023

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona kao koordinator organizuje zajednički sastanak predstavnika Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika kantonalnih organa državne službe Tuzlanskog kantona u srijedu, l. novembra 2023. godine u 11:00 sati u Hotelu Vertigos, Kulina bana 2 Tuzla. Izjave za medije učesnika sastanka predviđene su u 10:30 sati

Na sastanku će biti razmijenjene informacije o aktivnostima koje su započete nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila dokument ,,Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BIH" i ,,Model sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou".

Pozivamo vas da medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.