Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Najave

Radionica za članove KT za prevenciju nasilja u porodici

04.09.2023

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u saradnji i uz podršku Gender centra Federacije BiH radionicu održat će radionicu u ponedjeljak, 4. septembra 2023. godine sa početkom u 9.30 u Hotelu Grand Tuzla (ZAVNOBIH-a 13) za članove Koordinacinog tima za praćenje realizacije Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u TK.

Cilj radionice je revidiranje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodicu u TK i usklađivanje sa novom Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici  Federacije BiH 2021.-2027. godina.

Tema sastanka će biti i trenutna zabrinjavajuća situacija u vezi novih slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini.

Pozivamo vas da medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.