Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Učesnici Programa EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini u posjeti TK

09.05.2022

Program EU za mlade DS 09 05 2022Program razmjene unutar Bosne i Hercegovine služi kao platforma za praktičnu razmjenu informacija među učesnicima, omogućavajući im da uče u okruženju institucije domaćina. Zajedničkim radom na zadacima i izradom tematskih radova, oni će raditi na istraživanju o konkretnim politikama pristupanja EU i dati kvalitetne preporuke za reformu politike i unapređenje postojeće prakse. Glavna tema koja će se obrađivati u okviru posjete Tuzlanskom kantonu je Unapređenje efikasnosti poslovanja javnih komunalnih preduzeća za prikupljanje i odvoz otpada. „Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini" implementira British Council, koji je sa Vladom Tuzlanskog kantona potpisao Memorandum o razumijevanju radi efikasnije realizacije nevedenog projekta.