Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Početne pripreme za narednu naučnu konferenciju o Srebrenici

23.09.2021

Konferencija Srebrenica 23 09 2021„Imajući u vidu da je prva konferencija održana u Sarajevu, slijedeća konferencija planirano je da bude održana u Tuzli. Iduća naučna konferencija treba da po prvi puta o Srebrenici govori iz novog aspekta, iz aspekta posljedica, ali i budućnosti Srebrenice, te perspektiva daljeg društveno – ekonomsko – privrednog razvoja", kazao je direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Rasim Muratović.

„Prošlogodišnja konferencija bila je grandiozan skup koji je okupio najznačajnije osobe u ovoj oblasti u regionu i kao rezultat koje su Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli objavili izuzetno značajan zbornik naučnih radova", kazao je premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić, te dodao da će Vlada sigurno u okviru svojih mogućnosti podržati održavanje konferencije iduće godine.

„Trenutno smo u vremenu pripreme Budžeta TK za narednu godinu i ovo je pravo vrijeme da dobijemo ovakav input, a kako bismo prilikom izrade Budžeta sagledali naše mogućnosti i pokušali iznaći sredstva da pomognemo održavanje ovog projekta", kazao je premijer Hodžić.

Kako je danas rečeno, druga konferencija je planirano da bude posvećena Srebrenici i njenom razvoju. Kroz studije slučaja razgovaralo bi se o demografskom i ekonomskom razvoju, međunarodnim odnosima, te izgradnji povjerenja na srebreničkom području. Kao priprema za Konferenciju planira se da već početkom iduće godine budu urađene studije slučaja, kako bi bile spremne za pripremu i organizaciju konferencije u oktobru.

Na današnjem sastanku bilo je govora i o sastavu Organizacionog i Naučnog odbora Konferencije.

Uz premijera Hodžića, današnjem sastanku prisustvovali su i ministar finansija Vedran Lakić i ministar kulture, sporta i mladih Zlatan Muratović.