Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Premijer Hodžić učestvovao na konferenciji posvećenoj prevenciji korupcije

09.12.2021

Konferencija prevencija korupcije 01a 09 12 2021Premijer Hodžić ovom je prilikom pohvalio rad svih institucija koje se bore protiv korupcije, te se zahvalio međunarodnim i domaćim organizacijama koje Vladi Tuzlanskog kantona pružaju podršku u provedbi aktivnosti na planu borbe protiv korupcije.

„Vlada Tuzlanskog kantona brojim je aktivnostima, realiziranim u proteklih 10-tak mjeseci potvrdila svoju opredijeljenost ka borbi protiv korupcije i povećanju stepena transparentnosti rada javne uprave. Takvo djelovanje prepoznale su, između ostalih i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i OSCE u BiH. U ovom, relativno kratkom, vremenu iza nas izradili smo Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine nosilaca javnih funkcija. Ovo jedan od prvih prioriteta za Vladu Tuzlanskog kantona. Pri kraju je proces osnivanja i početka rada Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Jedan od njegovih najvažnijih zadataka će biti prikupljanje, obrada i provjera izjava o imovini nosilaca javnih funkcija, a usvajanje zakona o prijavi imovine predstavlja pravni temelj za provođenje osnovnih aktivnosti Ureda. Osim ovoga, kao jedini u Bosni i Hercegovini, a vjerujem i mnogo šire, članovi ovog saziva Vlade Tuzlanskog kantona dobrovoljno su se odrekli prava, odnosno obavezali da niko od članova naših porodica ili naših bližih srodnika neće biti zaposlen u kantonalnim institucijama ili ustanovama dok smo mi u mandatu", kazao je premijer Hodžić, te dodao da je Vlada TK upravo u ovom pravcu jučer sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini (USAID BiH) potpisala i Memorandum o razumijevaju za realizaciju Projekta E-uprava, kojim se utvrđuje međusobna saradnja na kreiranju pravnog i institucionalnog okvira za centralizaciju javnih nabavki u Tuzlanskom kantonu.

„Ovim projektom, s jedne strane, imamo postizanje efikasnosti i transparentnosti javnih nabavki, zatim imamo veću odgovornost i integriranost ugovornih strana u postupku javnih nabavki i na kraju imamo digitalizaciju, unaprjeđenje centralnog nabavnog tijela i procedura centralizovanih javnih nabavki u Tuzlanskom kanton, te smanjenje, ako ne i eliminaciju prostora za eventualne koruptivne aktivnosti", zaključio je premijer Hodžić.

Značajna unapređenja u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije su ključna za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine, rečeno je danas. To također predstavlja i dio obaveza koje proizlaze iz članstva BiH u Vijeću Evrope i OSCE-u. Učinkovita prevencija korupcije u javnom sektoru jedan je od ključnih instrumenata za borbu protiv sveprisutne korupcije u cijeloj BiH i adekvatan odgovor na zabrinutost građana.

U radu konferencije osim naprijed navedenih učestvovali su i vodeći međunarodni stručnjak u oblasti borbe protiv korupcije Robert Klitgaard, načelnik Opštine Teslić Milan Miličević, ekspertica na projektu „Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru" Nina Karađinović, programski menadžer za pravosuđe i borbu protiv korupcije pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Enrico Visentin, Mevludin Džindo u ime Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te predsjednik Tima Vlade TK za borbu protiv korupcije Miralem Halilović i sekretar Ministarstva pravosuđa i uprave TK Mirela Tuzlak.


{webgallery}Konferencija prevencija korupcije 01 09 12 2021Konferencija prevencija korupcije 02 09 12 2021Konferencija prevencija korupcije 04 09 12 2021Konferencija prevencija korupcije 05 09 12 2021Konferencija prevencija korupcije 06 09 12 2021Konferencija prevencija korupcije 07 09 12 2021Konferencija prevencija korupcije 08 09 12 2021Konferencija prevencija korupcije 01a 09 12 2021{/webgallery}