Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Najave

Press povodom seminara sa odgojno-obrazovnim temama

24.08.2023

 

MEDIJIMA

Tuzla, 25.8.2023. godine

 

                                                           

 

POZIV

 

Press povodom seminara sa odgojno-obrazovnim temama

 

 

U petak, 25. avgusta 2023. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (III sprat – sala za sastanke) sa početkom u 11:00 sati bit će organizovana press konferencija povodom najavljenih seminara za direktore, pedagoge i predsjednike stručnih aktiva osnovnih i srednjih škola, koje realiziraju Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i UG „Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona“.

Tematski blokovi seminara tretiraju odgojno-obrazovne teme sa akcentom na jačanje komunikacijski kompetencija, te preventivnog djelovanja u slučajevima nepoželjnih oblika ponašanja i to:

-Nasilno i agresivno ponašanje učenika u školi: prevencija i intervencija
-Porodica i njen uticaj na rizične periode rane adolescencije
-Uloga i značaj razrednika kao odgajatelja
-Mentalno zdravlje
-Elektronsko nasilje – nasilje putem interneta
-Međuljudski odnosi u kolektivu
-Rad sa učenicima sa rizičnim socijalnim ponašanjem
-Rad sa učenicima sa poteškoćama.

Na press konferenciji medijima će se obratiti ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, pomoćnik direktora Pedagoškog zova TK Izet Numanović i predsjednica Društva pedagoga i psihologa TK Adina Arapčić.

Pozivamo vas da medijski ispratite press konferenciju i o tome izvijestite javnost.