Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Premijeru Halilagiću uručeno priznanje „Ključ Centra za autizam“

05.04.2024

Centar autizam 01 05 04 2024

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić je povodom 2. aprila, Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, upriličio prijem za direktoricu JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla Eminu Altumbabić. Na sastanku je u kratkim crtama prezentiran rad Centra od otvaranja, odnosno prijema prvih korisnika. Altumbabić je kazala da menadžment Centra, u saradnji sa uposlenicima aktivno radi na rehabilitaciji korisnika, primjenjujući odgovarajuće metode ali i poboljšanju kvaliteta boravka, odnosno uslova rada uposlenika. Pominjani su i planovi za blisku budućnost, vrlo važni za razvoj Centra i širenje kapaciteta, jer su i potrebe značajne. Dokaz tome je, do danas 110 djece i osoba s potvrđenom dijagnozom, koji se nalaze u Registru Centra, a koji sa svojim porodicama žive na području Tuzlanskog kantona. Premijer Halilagić je još jednom potvrdio opredjeljenje Vlade da se ova populacija pomogne i kroz snaženje kapaciteta Centra. Istakao je i da je važno da je ova javna ustanova počela ispunjavati svoju misiju, a to je rehabilitacija djece i osoba s autizmom.

Centar autizam 02 05 04 2024

Direktorica Altumbabić uručila je premijeru Halilagiću „Ključ Centra“, simbolično priznanje za veliki doprinos Vlade TK u izgradnji i otvaranju prve javne mutlidisciplinarne ustanove ovog tipa u BiH. Istaknuto je da se slobodno može zaključiti da je Tuzlanski kanton primjer svim drugim sredinama u Bosni i Hercegovini, kako se pravilno, trajno, sistemski i svrsishodno rješavaju pitanja i problemi s kojim se svakodnevno suočava ova populacija. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Udruženja roditelja, djece i osoba s autizmom Emir Altumbabić.