Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Potpisani sporazumi sa sindikatima obrazovanja, državne službe i zdravstva

30.12.2022

Sindikati 01 30 12 2022Aneksom Sporazuma za oblast zdravstva predviđeno je da neto satnica iznosi 2,75 KM, te da puno radno vrijeme iznosi 40 sati sedmično.
Kada su u pitanju oblasti osnovnog, srednjeg obrazovanja i kulture, sporazumima je predviđeno uvećanje ličnih primanja svih uposlenika na mjesečnom nivou, počev od januara 2023. godine za oko 118 KM, i to u iznosu 90 KM na ime neto plate, te mjesečno usklađivanje toplog obroka na 1% prosječne plaće u Federaciji, što je povećanje ove naknade za oko 28 KM za 20 izrađenih dana.
U istom iznosu i na isti način predviđeno je povećanje primanja u oblasti visokog obrazovanja i to zaposlenicima na radnim mjestima: saradnici u nastavi (viši asistent, lektor i asistent), uposlenici visoke stručne spreme, više stručne spreme, VK uposlenici/V stepen stručne spreme, srednje stručne spreme, KV uposlenici, PK uposlenici i NK uposlenici.
S obzirom da su elementi plaće u oblasti državne službe definisani Zakonom, ponuda podrazumijeva uvećanje ličnih primanja zaposlenih za 5%, počevši od 1. januara 2023. godine, kao i istovjetno mjesečno usklađivanje iznosa toplog obroka.
Značajno je istaknuti da bi rastom prosječne plate u 2023 godini, kroz usklađivanje toplog obroka, dolazilo i do povećanja primanja svih uposlenih u svakom narednom mjesecu.
Također, za uposlenike u svim naprijed navedenim oblastima, ponudom je obuhvaćena i naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) tokom 2023.godine u iznosu 50% prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, a Vlada je opredjeljenja da shodno prilivu sredstava u Budžet Tuzlanskog kantona za prvo polugodište 2023. godine, isplati razliku iznosa do 1.000,00 KM na ime naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) u odnosu na navedenih 50% prosječne plate u FBiH, o čemu će donositi posebne odluke.
Imajući u vidu da Vlada Tuzlanskog kantona uposlenicima kod budžetskih korisnika nije isplatila jednokratne pomoći u visini od 1.080 KM, cilj sporazuma i povećanja primanja je ublažavanje krize i posljedica inflacije.
„Gdje god su nam to zakonski uslovi omogućavali posebnu senzibilnost smo pokazali prema zaposlenicima koji primaju najniže plaće. Tako će, posmatrajući procentualno, najveće povećanje primanja imati zaposlenici sa najnižim plaćama, dok zaposlenici sa relativno visokim primanjima neće imati nikakvo povećanje plaće. Treba napomenuti da je ovo treći puta ove godine da sa sindikatima dogovaramo povećanje ličnih primanja shodno ovom povećanju možemo reći da će dominantnom broju uposlenika u odnosu na decembar 2021.godine plaća biti veća i za više od 20%. U isto vrijeme svim izabranim zvaničnicima u Tuzlanskom kantonu smo smanjili lična primanja pokazujući našu solidarnost. Ovim cjelokupnim setom mjera smo nastojali pokazati naše razumijevanje prema uposlenicima i olakšati im svakodnevnu borbu sa inflacijom", kazao je danas premijer Halilagić, te predsjednicima sindikata, ali i cijelom članstvu zaželio zdravlje, sreću i uspjeh u novoj 2023. godini.

 

 

{webgallery}Sindikati 01 30 12 2022Sindikati 02 30 12 2022Sindikati 03 30 12 2022Sindikati 04 30 12 2022Sindikati 05 30 12 2022

{/webgallery}