Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Premijer Halilagić i ministar Begić posjetili JP Šume TK

15.06.2022

JP Sume TK 15 06 2022Stabilizacija poslovanja ovog javnog preduzeća jedan je od prioriteta djelovanja Vlade TK, a stanje u kojem je društvo zatečeno, te se i danas uz određene pozitivne pomake nalazi, je rezultat višegodišnjeg akumuliranja problema i neadekvatnog djelovanja, rečeno je danas.

„Kada je ova uprava stupila na dužnost prije nekih dva i po mjeseca, situacija je bila jako teška. Računi preduzeća su bili prazni, sredstva iz revolving fonda povučena u potpunosti, a cijela jednomjesečna proizvodnja bila je unaprijed prodata, a novac potrošen. Sve to oslikava jednu krajnje tešku situaciju u kojoj smo se nalazili. Međutim, u saradnji sa resornim ministarstvom i Vladom Tuzlanskog kantona, uspjeli smo doći u potpuno drugačiju situaciju. Dovodimo proizvodnju u optimalan nivo, u procesu smo izrade novih šumsko – privrednih osnova za naša dva nova gazdinstva i tada ćemo imati jednu jasniju sliku u kojem pravcu će ovo preduzeće ići u narednih 10 godina", kazao je danas v.d. direktora JP Šume TK Almir Huskić. Također, Huskić dodaje da preduzeće u narednom periodu mora pronaći i nove načine proizvodnje i novih sortimenata, koji će se moći ponuditi našem tržištu.

Današnja posjeta pokazatelj je podrške koju će Uprava i preduzeće Šume TK imati u narednom periodu. Konačan cilj je prije svega očuvati šume i šumski fond našeg kantona, a s druge strane osigurati drvnu sirovinu za drvoprerađivačku industriju i radna mjesta na području našeg kantona.

„Stanje koje smo zatekli u ovom preduzeću je bilo prilično teško. Zatečena su milionska dugovanja, te je preduzeće jedva preživljavalo dan za danom. S druge strane raduje nas ovo što smo čuli danas, a to je da je ova Uprava napravila veliki iskorak i u tom smislu, kao Vlada se obavezujemo da im u takvim postupanjima i domaćinskom odnosu pomognemo", kazao je premijer Halilagić najavljujući da će se u narednom periodu ići ka izradi Plana stabilizacije ovog preduzeća, a kojeg će biti u obavezi provoditi i sve buduće uprave i vlade.

Također, danas se razgovaralo i o inicijativi zastupnika Čauševića u Skupštini Tuzlanskog kantona, a koja bi rezultirala otvaranjem dodatnog proizvodnog pogona za proizvodnju peleta, te je dogovoreno da se ide sa izradom Elaborata o ekonomskoj i drugoj opravdanosti realizacije ove inicijative.

„Svoju spremnost da pomognemo pokazali smo na nekoliko dosadašnjih resornih sastanaka. Sa nekim od konkretnih projekata smo već u završnoj fazi. To su nabavka vozila za protivpožarnu zaštitu i sanacija određenih šumskih puteva. Osim ovog, na Prvom međunarodnom sajmu šumarstva i šumarskih strojeva u BiH, koji je održan nedavno u Gradačcu, smo se upoznali sa određenom vrstom opreme koja bi zasigurno pomogla u poslovanju ovog preduzeća. U tom smislu spremni smo da nabavimo takvu opremu, a sve kako bi povećali svoju efikasnost", rekao je ministar Begić.

Da su pred JP Šume TK neki bolji dani govori i podatak da je Preduzeće za prvih 5 mjeseci ove godine ostvarilo pozitivno poslovanje u iznosu od oko 700.000 KM, a optimizam uliva i trend da je druga polovica godine obično donese i još bolje poslovne rezultate. Na kraju sastanka akcentirano je da su šume i drvno bogatstvo jako bitan resurs za Tuzlanski kanton, te Vlada TK i JP Šume TK moraju imati odgovoran odnos prema njima. Uz blago pozitivno poslovanje, Šume TK moraju nastaviti da vode brigu i da u fokusu zadrže i zaštitu šumskog fonda, zaključio je premijer Halilagić.