Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

„Orijentacija sajma podudara se sa opredjeljenjem Vlade Tuzlanskog kantona“

17.05.2022

Grapos Expo 01 17 05 2022Ovom prilikom premijer Halilagić je izrazio zadovoljstvo da se u Gračanici vodi briga o onome što je najbitnije za napredak države, a to je razvoj privrede. Također premijer je kazao da se ovogodišnja orijentacija sajma prema tehnologijama koje funkcionišu na principu obnovljivih izvora energije, solarnim elektranama i drugim naprednim tehnologijama koje čuvaju okoliš i ne zagađuje životnu sredinu u potpunosti podudara sa strateškim opredjeljenjem Vlade Tuzlanskog kantona.

„Pokazatelj toga je i činjenica da smo upravo danas na sjednici Vlade, u skladu sa ranije usvojenim Rebalansom Budžeta izmijenili i dopunili Program ulaganja namjenskih sredstava namijenjenim zaštiti okoliša. Za projekte ove namjene za 2022. godinu smo predvidjeli ukupno više od 8,5 miliona KM. Znatna sredstva uložit ćemo u projekte energijske efikasnosti javnih objekata, a u okvirima Programa planirali smo i povećanje sredstva planiranih za realizaciju projekata općina i gradova. Također, značajno povećanje predvidjeli smo i za program „Podrška razvoju Kantona". To je program namijenjen maloj i srednjoj privredi, te obrtnicima, koji im kroz sufinansiranje nabavke stalnih sredstava i alata može biti značajan poticaj za proširenje ili modernizaciju proizvodnih procesa. To je izvjestan zamajac da sa svih nivoa zajednički krenemo snažnije u realizaciju projekata zelene tranzicije", kazao je premijer Halilagić, te dodao da je GRAPOS-EXPO svojevrstan praznik za cijeli Kanton i jedan od zaštitnih znakova Gračanice i Kantona.

Također Premijer je ukazao da su neki drugi sajmovi, koji ni izbliza nemaju ovakvu posjećenom i pažnju privrede, znatno bolje pozicionirani u federalnom i državnom budžetu.

„Prilika je ovo da danas iz Gračanice odu slike koje jasno ilustruju da se ovdje okuplja privreda, proizvodnja i poduzetništvo, pa se nadamo da će i to biti prepoznato i u budućnosti adekvatno podržano" rekao je premijer Halilagić.

Poslije dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa gračanički sajam se, prema ocjeni direktora Nedžada Nuhanovića vraća na velika vrata.

„Vraćamo se još jači i spremniji da ostvarujemo nove i jačamo postojeće veze. Do 20. maja imat ćemo različite prezentacije i panele s ciljem da biznise prilagodimo novonastaloj situaciji. Raduje nas dolazak naših prijatelja iz Turske, Njemačke, Češke, Srbije, Austrije, Hrvatske i BiH", naglasio je direktor Nuhanović.

U okviru Sajma će se održati okrugli sto na temu „Majstorski ispit", a na kojem će učestvovati i Ministarstvo privrede i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Gračanica će u naredna tri dana biti centar poduzetništva u BiH. Ta sredina je uvijek bila prepoznata kao poduzetnička, a Sajam će osnažiti dobar glas i sigurno doprinijeti stvaranju pozitivnu poduzetničke klime.


{webgallery}Grapos Expo 02 17 05 2022Grapos Expo 03 17 05 2022Grapos Expo 04 17 05 2022Grapos Expo 05 17 05 2022Grapos Expo 06 17 05 2022Grapos Expo 07 17 05 2022Grapos Expo 08 17 05 2022Grapos Expo 09 17 05 2022Grapos Expo 10 17 05 2022Grapos Expo 11 17 05 2022Grapos Expo 13 17 05 2022Grapos Expo 12 17 05 2022{/webgallery}