Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Najave

Okrugli sto u cilju promocije hraniteljstva

08.11.2023

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona podržalo je realizaciju projekta u okviru kojeg se realizira okrugli sto o temi „Promocija hraniteljstva kao oblika brige sa posebnim fokusom na djecu bez pratnje i tražioce azila“. Stručni skup bit će održan u srijedu, 8. novembra 2023. godine sa početkom u 11:00 sati u Dramar centru u Tuzli.

Događaj je dio projekta jačanja kapaciteta profesionalaca i hranitelja da pruže podršku i odgovore potrebama djeci bez pratnje i tražioca azila a kroz provedbu programa specijalizirane edukacije.

Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku raniteljstvu / udomiteljstvu u FBiH, u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona realizira projekt „Jačanje sistema hraniteljstva/udomiteljstva za zaštitu djece bez roditeljskog staranja uključujući djecu bez pratnje i tražioce azila“ uz podršku UNICEF Bosne i Hercegovine.

          Pozivamo vas da medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.