Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 9. vanredna sjednica Vlade TK

20.04.2022


Radi se o provedbenom aktu koji detaljno propisuje realizaciju mjere Kantonalne vlade o osiguranju novčane naknade za sve porodilje u našem kantonu. Kako je to ovom uredbom definisano, nezaposlene majke imati novčanu pomoć, dok će zaposlene majke porodilje imat će pravo na dodatnu novčanu pomoć do iznosa prosječne plaće u FBiH iz prethodne godine. Dodatnu novčanu pomoć utvrdit će centri za socijalni rad rješenjem o utvrđivanju iznosa naknade plaće, na osnovu dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje tog prava bez podnošenja posebnog zahtjeva, a za novčanu naknadu nezaposlene majke ili druge osobe koje mogu koristiti to pravo će centrima podnositi zahtjev za ostvarivanje ovog vida podrške.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o statusu projekta izgradnje autoceste Tuzla-Brčko-Orašje, kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, te je zatraženo od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" da intenziviraju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje autoceste Tuzla-Brčko-Orašje, kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas, s ciljem ispunjenja uslova propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, odnosno preuzimanja dijela osnivačkih prava od strane Federacije BiH, razriješila Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla. Podsjećamo i federalni zdravstveni inspektor je u Zapisniku o inspekcijskom nadzoru utvrdio da Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centra Tuzla nije imenovan u skladu odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te nema dva predstavnika Federacije BiH. S tim u vezi, danas je Kantonalna vlada utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar, odnosno Univerzitetsku kliničku bolnicu, kao predstavnika Tuzlanskog kantona, ispred suosnivača i dijela stručnih radnika ispred JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, do okončanja postupka imenovanja Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca. Također, utvrđen je i prijedlog kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, kao predstavnika Tuzlanskog kantona ispred suosnivača i dijela stručnih radnika ispred JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, do okončanja postupka imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca. Današnja odluka bit će dostavljena Federalnom ministarstvu zdravstva i Vladi Federacije BiH na konačno imenovanje.

Danas je Vlada donijela i Zaključak u kojem se navodi da će, zbog niza nedostataka i nepravilnosti uočenih u tekstu Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla, Upravni odbor ove javne ustanove u roku od 7 dana od dana dostavljanja ovog Zaključka donijeti Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla, poništiti Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla, te utvrditi i objaviti novi tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla, usklađen sa pozitivnim pravnim propisima.

Razriješeni su upravni odbori Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, te su imenovani novi sazivi ovih tijela na period najduže do 90 dana.

Također, Vlada je danas donijela i više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.