Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 6. vanredna sjednica Vlade TK

07.04.2022

Za stvaranje uslova za optimalnu sjetvu stočnih žita izmjenama su planirana sredstva za muzna grla i to u iznosu od 200,00 KM po grlu.

Iniciranje izmjena propisa u cilju održivosti i povećanja poljoprivredne proizvodnje
S ciljem održivosti i povećanja poljoprivredne proizvodnje današnjim Zaključkom, Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da hitno uputi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prijedlog za Izmjenu Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstva ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Ovim izmjenama omogućilo bi se da Vlada kantona može, na prijedlog Kantonalnog ministarstva i saglasnosti jedinica lokalne samouprave, donijeti odluku kojom se poljoprivredni proizvođači oslobađaju plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području kantona za godinu u kojoj je poljoprivredna proizvodnja ugrožena prirodnim i drugim nesrećama, kao i tržišnim poremećajima. Ovim bi se smanjile parafiskalne naknade koje opterećuju poljoprivredne proizvođače, između kojih je i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Cilj ove aktivnosti je usklađivanje prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 01.01.-31.03.2022.godine, te procjenom do kraja 2022. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima, kao i stvaranje pretpostavki za nastavak realizacije mjera prezentiranih u ekspozeu premijera prilikom imenovanja Vlade TK.