Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 6. redovna sjednica Vlade TK

08.05.2023

Vlada 08 05 2023Shodno ovom ugovoru, Vlada Tuzlanskog kantona će Općoj bolnici u Gračanici, putem Ministarstva zdravstva staviti na raspolaganje 150.000 KM u svrhu sufinansiranja nabavke medicinske opreme. U ovoj nabavci, Bolnica će osigurati dodatnih 15.000 KM, a od dodijeljenih sredstava Opća bolnica Dr. „Mustafa Beganović" Gračanica će nabaviti automatizovani biohemijski analizator, analizator elektrolita – jonometar, hematološki analizator sa opcijom za retikulocite i tjelesne tekućine, te hirurški operacioni stol.

 

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za 2022. godinu. U radu Kantonalnog pravobranilaštva u toku 2022. godine bio je ukupno 7.614 predmeta, što je za 95 predmeta više nego u prethodnoj godini. Ukupan broj predmeta u radu Pravobranilaštva predstavlja zbir 6.340 predmeta prenesena iz 2021. godine i 1.274 predmeta zaprimljena u 2022. godini. Od ukupnog broja predmeta u radu, u toku godine je riješeno njih 1.411.
Zbog racionalnijeg iskorištenja ukupno planiranih sredstava za ostvarivanje dopunskih prava boračko – invalidske zaštite, na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2023. godini. Ovim je izvršeno povećanje na pozicijama za koja je zbog povećanja cijena na tržištu, kao što su npr. ortotsko – protetska pomagala, kao i zbog povećanja osnovice za obračun naknade za obavezno zdravstveno osiguranje, te smanjenje planiranih sredstava na pozicijama na kojima se pojavljuje smanjen obim potraživanja i interes aplikanata. Ukupan iznos planiranih sredstava za ovu namjenu ostao je nepromijenjen.
Vlada je danas odobrila 50.000,00 KM Udruženju Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, u svrhu sufinansiranja nastavka implementacije projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola" („PAMETNE ŠKOLE 2"), koji se implementira u okviru EU/IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Naime, otvorila se mogućnost za proširenje aktivnosti na realizaciji ovog projekta i to nabavkom i ugradnjom fotonaponskih sistema za potrebe 8 od ukupno 9 osnovnih i srednjih škola obuhvaćenih projektom PAMETNE ŠKOLE 2 i pratećih aktivnosti u vrijednosti od ukupno 170.428,80 € (333.329,76 KM). Prema pravilima INTERREG programa, projekti koji se realizuju u okviru EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020, se sufinansiraju od strane EU u visini od 85% ukupne vrijednosti projekta, dok je preostalih 15% potrebno obezbijediti od strane implementatora projekta. U konkretnom slučaju, iznos potrebnog dodatnog finansiranja iznosi 49.999,46 KM.
U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu Vlada je danas odobrila 10.000,00 KM Udruženju/Udruzi za fizioterapiju Federacije Bosne i Hercegovine na ime troškova organizacije i realizacije 5. međunarodnog kongresa fizioterapeuta BiH.
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela odluke o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona i za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH.
Vlada se danas upoznala sa informacijom o vraćanju putničkih motornih vozila u posjed Kantonalne uprave civilne zaštite.
Vlada je danas imenovala Komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA.
U okviru kadrovskih pitanja Vada je utvrdila prijedlog kandidata ispred Tuzlanskog kantona za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te privremeno imenovala Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona.