Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 52. redovna sjednica Vlade TK

14.03.2023

Vlada 14 03 2023Ovog iznosa za uplatu obračunatih a ne uplaćenih obaveznih doprinosa za uvezivanje staža osiguranja privrednim društvima i jedinicama u njihovom sastavu koji su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu ili su bila u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton je predviđeno 500.000 KM. Za realizaciju programa podrške privredi kroz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona je predviđeno 400.000 KM, dok je za finansiranje rada Kantonalne agencije za privatizaciju predviđeno 300.000 KM.

 

Usvojen Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, tokom protekle godine nastavljeni su procesi označavanja goveda, ovaca, koza i svinja na Kantonu, te je obilježeno 5.923 goveda različite starosne dobi, 43.771 ovaca, 138 koza i 433 svinje. U 2022 godini na području Kantona su vakcinisane ukupno 48.304 ovce. Razlog za ovoliko veliki broj vakcinisanih ovaca je taj što je Ured za veterinarstvo BiH nakon dvije godine nevakcinisanja ovaca uspio obezbjediti vakcine i sredstva za provedbu ove mjere i odobrio vakcinaciju svih nevakcinisanih ovaca ne uzimajući u obzir starost životinja. Kada je u pitanju broj životinja obilježenih na području kantona, u Izvještaju se konstatuje da i dalje imamo nerealnu sliku brojnog stanja životinja, a razlog takvog stanja je nerazduživanje dokumentacije za ona grla koja su zaklana ili prodata na druga imanja i na druge kantone.
Kada je u pitanju osjemenjavanje, može se zaključiti da se u većini slučajeva prakticira umjetna oplodnja što bi za posljedicu trebalo da ima dobru selekciju, bolje pasminske osobine, kvalitetniji podmladak za remont stada kao i prevenciju širenja zaraznih spolno prenosivih bolesti.
S druge strane, i dalje je prisutan problem neškodljivog odlaganja nus proizvoda životinjskog porijekla i animalnog otpada kao i problematika oko određivanja lokacije za eutanaziju zaraženih životinja. Iako je ovo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK sufinansiralo uređenje stočnih grobalja, samo četiri lokalne zajednice imaju određene lokacije za tu namjenu, od čega su jedino Kalesija i Sapna realizirale projekat, te stočna groblja doveli u funkciju.

 

Vlada TK osigurala skoro 6,3 miliona KM za ekološke projekte u Kantonu
Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023. godinu. Radi se o sredstvima od Naknade zagađivača okoliša pravnih i fizičkih lica i Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna i fizička lica pri svakom registriranju motornih vozila. Zajedno sa prenesenim sredstvima iz 2022. godine, u iznosu od 1.049.509,76 KM, i ovogodišnjim budžetskim sredstvima, u iznosu od 500.000,00 KM, ukupan očekivani raspoloživi iznos u ovoj godini je 6.289.000,00 KM. Od ovog iznosa 1,5 miliona KM je namijenjeno za transfere općinama i gradovima, te 500.000 KM za grantove pojedincima. Za transfere neprofitnim organizacijama je planirano 320.000 KM, 500.000 KM za transfere javnim preduzećima, te 400.000 KM za kapitalne transfere privatnim preduzećima i poduzetnicima. Za podršku Javnoj ustanovi Zaštićeni pejzaž „Konjuh" planirano je 350.000 KM. Za potrebe sistema za praćenje kvalitete zraka predviđeno je 150.000 KM.
Kada je u pitanju ulaganje u tuđa osnovna sredstva, za projekte energijske efikasnosti ove godine je planirano skoro 2 miliona KM. Od toga je za nabavku roba i radova rekonstrukcije javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, a u smislu grijanja planirano 230.000 KM. Za nabavka roba i radova rekonstrukcije javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u pogledu fasada 142.000 KM. Za uličnu energijski efikasnu rasvjetu u općinama/gradovima TK – Tuzla, Čelić, Sapna, Lukavac, Živinice i Gradačac je, za realizaciju obaveza prenesenih iz 2022. godine 301.000 KM. Osim navedenog za uličnu energijski efikasnu rasvjetu u općinama/gradovima TK predviđeno je i dodatnih 290.000 KM.

 

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu. Od ukupno oko 3,3 miliona KM, koliko je za kapitalne investicije u Tuzlanskom kantonu predviđeno Budžetom Kantona za 2023. godinu, današnjim programom planirana je raspodjela 244.000 KM. Od ovog iznosa za izradu i reviziju Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta „Soda – So" u Tuzli predviđeno je 77.000 KM. Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove je, za nabavku računarske opreme i vozila predviđeno 165.000 KM, dok je za nabavku neophodnih komunikacijskih uređaja i izradu potrebne aplikacije Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom predviđeno 2.000 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju 20.000 KM općini Kladanj, kao učešće u projektu elektrifikacije u povratničkom mjestu Matijevići, u općini Kladanj.
Vlada je danas odobrila i usmjeravanje dvije donacije u Budžet TK za 2023. godinu. Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je doniralo 4.000 KM JU OŠ „Sveti Franjo" Tuzla u svrhu realizacije projekia „Smart education", a za realizaciju projekta „Više čitanja, više znanja" JU OŠ „Puračić" Lukavac Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je odobrilo 3.215,00 KM.
Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala više materijala izvještajnog karaktera, te je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu iz kojeg je vidljivo da je Zavod sa uspješnim rezultatom okončao prošlu, 2022. godinu. Također, Vlada je danas prihvatila i Kvartalni Izvještaj o realizaciji Programu finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „ Dr. Mustafa Beganović" Gračanica za 2022. godinu.
Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.
Vlada je dala i saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, kao i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Vlada je dala i saglasnost za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija „Savremeni menadžment i digitalno poslovanje" na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas izmijenila Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona, te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.