Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 46. redovna sjednica Vlade TK

31.01.2023

Tome u prilog govori i činjenica da je za 2023. godinu, prema redovima letenja (zimski i ljetni), planirano povećanje na prosječno pedeset letova sedmično. Osim navedenog u toku 2023. godine se planira završetak radova izgradnje atrija i sa završetkom tih radova kao i nadstrešnicom ispred dolaznog Gate-a upotpunit će se slika modernog međunarodnog aerodroma. Time će se unaprijediti prostor za prateće aerodromske sadržaje - trgovine, shopove i rent-a-car agencije, te će se urediti i vanjski prostor oko putničkog terminala i novoizgrađenog Atrijuma. Planirani nastavak sa pripremom objekata i infrastrukture, na adekvatan način zadovoljit će potrebu za opslugom većeg broja putnika i prtljaga u narednom periodu te opslugom većeg broja aviona. Postojeći kapaciteti, uključujući i neophodnu aerodromsku opremu, dovoljni su za opslugu postojećeg obima saobraćaja, a svako daljnje povećanje obima saobraćaja zahtijeva povećanje svih neophodnih kapaciteta, navodi se u danas prihvaćenom Planu poslovanja Međunarodnog aerodroma Tuzla za 2023.godinu.

 

Jednostavnije ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu
Kako bi se dodatno precizirale odredbe ranije donesene Uredbe, ali i pojednostavio postupak ostvarivanja prava na novčane egzistencijalne naknade boraca u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas izmijenila postojeću Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. Izmijenjenom Uredbom utvrđen je način obračuna novčane egzistencijalne naknade, te su prilagođeni uslovi za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Također, utvrđena je dokumentacija potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu i smanjen broj potrebnih dokumenata u odnosu na raniju Uredbu. Definisan je način i postupak u slučaju ostvarivanja prava na penziju, definisani su novi slučajevi prestanka prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, kao i slučajevi kada stranka izuzetno može ponovo ostvariti pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, bez prijave na evidenciji službe za zapošljavanje u trajanju od 12 mjeseci. Osim navedenog utvrđena je i obaveza Službe da krajem svake godine, po službenoj dužnosti pribavi dokumentacije za lica su korisnici prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, čime se korisnicima dodatno olakšava korištenje ovog prava.

 

Više od 200.000 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Program, te utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 204.800 KM, koliko je Budžetom TK za ovu godinu planirano za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana. Prema donesenom Programu, od ovog iznosa, za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućama Holandske vlade predviđeno je 94.800 KM. Za sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim osobama koje su smještene u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju predviđeno je 90.000 KM, dok je 20.000 KM predviđeno za sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja.

 

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvod iz nacrta Godišnjeg Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za normativni i tematski dio kao osnovu za izradu Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.
Kao što je to Vlada i najavila nedavno, današnjim davanjem saglasnosti na Pravila Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, te Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika u Javnoj ustanovi Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona je nastavila intenzivan rad na stvaranju svih preduslova za konačan početak i praktičnog rada ove ustanove te prijem prvih štićenika.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita i licenciranju predavača i ispitivača u 2022.godini. Na 7 ispitnih mjesta, na ispitu iz poznavanja propisa o bezbjednosati saobraćaja testirano je ukupno 9.177 kandidata od čega je 5.931 kandidat položio, a 3.246 kandidata nije položilo ispit. Treba napomenuti da su neki od kandidata više puta polagali ispit). Prosječna prolaznost na ispitu iz poznavanja propisa u izvještajnom periodu je iznosila 65% što je za 11% manje u odnosu na 2021. godinu. Broj kandidata koji su položili ispit iz poznavanja saobraćajnih propisa manji je za oko 13% u odnosu na 2021.godinu. Istovremeno na 10 ispitnih mjesta na ispitu iz upravljanja motornim vozilom provedeno je ukupno 9.330 ispita od čega su na 7.447 ispita kandidati položili, a na 1.883 ispita nisu položili ispit. Prosječna prolaznost na ispitu iz upravljanja motornim vozilom u izvještajnom periodu je iznosila 80% te je za 1% manje u odnosu na 2021.godinu. Također i broj kandidata koji su položili ispit iz upravljanja motornim vozilom je za oko 14% manji u odnosu na 2021.godinu. Tokom prošle godine na javne pozive za stjecanje instruktorske dozvole je prijavljeno 32 kandidata od čega je 13 kandidata steklo instruktorsku dozvolu u prvom ciklusu, jedan kandidata u drugom ciklusu i 15 kandidata u trećem ciklusu, dok 3 kandidata nisu ispunjavali uslove za stjecanje dozvole.
Vlada Tuzlanskog kantona danas se upoznala Informacijom o toku pripreme prijedloga projekta javno – privatnog partnerstva „Rekonstrukcija i adaptacija Zgrade Vlade Tuzlanskog kantona", te, zbog neizvjesne dužine trajanja postupka, odustaje od rješavanja pitanja rekonstrukcije i adaptacije poslovne zgrade Vlade Tuzlanskog kantona po ovom principu. Zbog navedenog, projekat rekonstrukcije zgrade Soda – So nastaviti će se po klasičnim modelima u vlastitoj režiji, a za nosioca daljih aktivnosti određuje se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, navodi se u današnjoj odluci Vlade. Također, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je zaduženo da u narednih 15 dana sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi hodogram aktivnosti za realizaciju projekta rekonstrukcije i adaptacije poslovne zgrade Vlade Tuzlanskog kantona po klasičnom modelu sa nosiocima i rokovima za postupanje.
Vlada je danas odobrila 1.195.000 KM za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, mrtvozorstvo. Od ovog iznosa milion KM je namijenjen za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona, a 195.000,00 KM za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, mrtvozorstvo.
Također, Vlada je danas odobrila kupovinu artikala za robne rezerve.
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 3.178,71 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austria AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Vlada je danas odobrila prijenos prava vlasništva na putničkom motornom vozilu marke GOLF VI sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud u Tuzli, bez naknade.
Također, Vlada je dala saglasnost Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta, vozača, na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.