Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Održana 42. redovna sjednica Vlade TK

23.01.2024

Odgovor Vlade TK na arbitražnu tužbu Pramoda Mitala i drugih
 
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila tekst odgovora Vlade Tuzlanskog kantona na dio navoda iz arbitražne tužbe Pramoda Mitala i drugih, protiv Bosne i Hercegovine. Tužba se u osnovi, neutemeljeno i bez validne argumentacije, poziva da je Bosna i Hercegovina prekršila, odnosno povrijedila obaveze iz Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o unapređenju i zaštiti investicija. Kako se u Zaključku samog odgovora navodi, od strane države Bosne i Hercegovine ne postoje kršenja, niti povrede Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o unapređenju i zaštiti investicija od 12. septembra 2006. godine. Bosna i Hercegovina i njeni državni organi nisu se ni na koji način uplitali u rad i poslovanje GIKIL-a i da su sva ulaganja evidentirana od strane nadležnog Ministarstva i kod Registarskog suda, kao i u knjizi udjela u Privrednom društvu GIKIL. Također, navodi se da nisu dopušteni zahtjevi tužitelja da se obrate Arbitražnom tribunalu, budući da tužitelji tj.porodica Mittal nema aktivnu legitimaciju u skladu sa zaključenim Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o unapređenju i zaštiti investicija od 12. septembra 2006. godine, a strani ulagač GSHL ima sjedište na Otoku Man (UK), a ne u Indiji, zbog čega Arbitražni tribunal nije nadležan za rješavanje ovog spora. Također se ističe da je Bosna i Hercegovina ravnopravno tretirala Privredno društvo GIKIL kao i sva druga privredna društva u skladu sa važećim Zakonima Bosne i Hercegovine, bez ikakve diskriminacije, kao i da je privredno društvo GIKIL poslovalo samostalno u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i da je isto društvo čitavo vrijeme poslovalo sa velikim gubitkom, koji se i danas negativno odražava na poslovanje.
 
Povećana realizacija slane vode za više od 4 %
 
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. U toku 2023. godine ostvarena je realizacija slane vode od 3.612.990 m3, što u odnosu na isti period 2022. godine predstavlja povećanje od 4,39 %, dok je to u odnosu na plan više za 134.166 m3 ili 3,86 %. U ovom periodu u odnosu na planiranu količinu slane vode Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac, kao najveći kupac je preuzela 51.880 m3 ili 1,76% više, Solana d.d. Tuzla je preuzela 85.520 m3 ili 16,36%, dok je JKP Pannonica d.o.o. Tuzla preuzela 5.606 m3 ili 44,41% manje od planiranih količina. Neki od strateških ciljeva su povećati proizvodne kapacitete ali i izvršiti sanaciju bušotina u kojima je proizvodnja privremeno obustavljena iz tehničkih razloga. Također je planirano ulaganje u sistem za transport tehnološke slane vode s ciljem otklanjanja „uskih grla“ u transportu tehnološke vode čime će se unaprijediti i osigurati stabilna proizvodnja i pouzdanost sistema transporta i brže stvaranje neophodnih zaliha u rezervoarima. 
 
Ostale odluke
 
Vlada TK prihvatila je Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u vezi sa zahtjevom za tumačenje člana Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa upućen Vladi Tuzlanskog kantona od Stručne službe za poslove gradonačelnika Grada Gradačac.
 
Vlada se upoznala sa Informacijom o efektima Plana sanacije gubitaka u poslovanju JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla. Podsjećamo, Vlada je tokom prošle godine osigurala 110.000 KM za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala, te izmirenje duga dobavljačima. Također u saradnji sa resornim Ministarstvom proveden je i projekat ,,Mjere unaprjeđenja javnog zdravstva“ kroz kontinuiran nadzor subjekata u poslovanju sa hranom putem laboratorijskih analiza koji se po prvi put realizuje u JU veterinarski zavod TK. 
 
Vlada TK donijela je redovne mjesečne odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika i visinu naknade za ishranu u toku rada za januar 2024. godine.
 
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Mišljenje Ministarstva zdravstva  na Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi sa inicijativom nadležne skupštinske komisije oko uspostavljanja ambulanti školske medicine.
            
Vlada je odobrila prijenos prava vlasništva na službenom putničkom motornom vozilu marke „Škoda Octavia“ sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud u Tuzli, bez naknade. 
 
Vlada je donijela Odluku kojom od Skupštine privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla traži da razriješi predstavnike državnog kapitala u Nadzornom odboru Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, do imenovanja u skladu sa zakonom a najduže do tri mjeseca.
 
Vlada TK također je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti NO privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za razrješenje vršioca dužnosti članova Uprave privrednog društva shodno Odluci NO te donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti NO privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave privrednog društva na period do okončanja konkursne procedure a najduže do šest mjeseci, shodno Odluci NO.
 
Vlada je donijela Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.
 
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je također donijela niz rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
 
Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.
Sjednica VTK (23.01.2024)