Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 41. redovna sjednica Vlade TK

23.12.2022

Vlada 23 12 2022Iz tabelarnih pregleda se vidi da je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu u odnosu na Budžet za 2022. godinu, najveće povećanje iskazano u dijelu bruto plaća i doprinosa poslodavaca u iznosu od 36.184.874,00 KM ili 11,44%.
U strukturi ukupnih rashoda i izdataka najveće učešće u Budžetu za 2023. godinu imaju korisnici iz oblasti Ministarstva obrazovanja i nauke sa 43,53%, odnosno 260.587.836,00 KM, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa 16,59 %, odnosno 99.297.235,00 KM, Ministarstvo za rad socijalnu politiku 9,55%, odnosno 57.178.643,00 KM, Ministarstvo pravosuđa i uprave sa 6,61%, odnosno 39.584.323,00 KM, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa 6,34%, odnosno 37.941.535,00 KM.
Između ostalog danas je značajno istaknuti da su dopunska prava iz boračko – invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike ovih prava planirana u iznosu od 21,6 miliona KM , što je povećanje za milion KM u odnosu na 2022.godinu.
Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji povećana je za 3,8 miliona u odnosu na nacrt Budžeta i u prijedlogu je za ovu namjenu planirano 12,8 miliona KM.
U oblasti obrazovanja treba istaknuti da su planirana sredstva za nastavak projekata besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, te stipendiranje nadarenih učenika. Također, ove godine po prvi puta predviđeno je i milion KM za podršku naučnoistraživačkom radu i razvoju nauke.
Kada su u pitanju kapitalni transferi, za Ministarstvo unutrašnjih poslova planirano je ukupno nešto više od 16 miliona KM. U okviru ovog iznosa na Ministarstvo unutrašnjih poslova se odnosi 1.646.000,00 KM i to 900.000 KM za kupovinu zemljišta za zgradu PU Živinice 900.000,00 KM, 370.000,00 KM za nabavku računarske opreme i motornih vozila za potrebe provođenja projekta IDEEA (CIPS), 300.000,00 KM za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Policijske uprave Živinice, Policijske uprave Tuzla, Policijske stanice Zapad i drugih objekata. Na potrošačkoj jedinici Uprave policije planirana su sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 14.460.734,00 KM za nabavku opreme, odnosno materijalno tehničko opremanje Uprave policije.
Istovremeno za izgradnju Kampusa Univerziteta planirana su 4 miliona KM za JU Univerzitet u Tuzli.
Za nabavku opreme JU Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla planirano je 183.000,00KM, kao i sredstva za upošljavanje ukupno 17 uposlenika u ovu ustanovu. Za nabavku namještaja i opreme u JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek" Tuzla planirano 62.297,00 KM, odnosno 46.936,00 KM.
Za razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla planirano je dodatnih 880.000 KM, kao i milion KM za implementaciju Strategije razvoja turizma u Tuzlanskom kantonu.
Uz naprijed navedeno, Vlada je planirala i milion KM za Kantonalnu direkciju robnih rezervi, za nabavku novih artikala.
Također, Vlada je utvrdila i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ovim zakonom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Kantonalne vlade, Ministarstva finansija i ministra finansija u izvršavanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

1,1 milion KM za sportsku infrastrukturu
Također, Vlada je danas dala saglasnost na odluku o odobravanju ukupno 1.097.891,60 KM sredstava gradovima, općinama, javnim ustanovama i sportskim klubovima koji su aplicirali na Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2022. godinu. Naime, na javni poziv pristiglo je 12 kvalifikovanih prijava. Za nabavku sportske opreme u svrhu opremanja SKPC „Mejdan" Tuzla, ovoj javnoj ustanovi odobreno je 250.000 KM, a JU „Sportsko – kulturni centar" banovići je za rekonstrukciju i uređenje male sale dobio 18.575,50 KM. Kada su u pitanju sportski klubovi, UG Sport klub „Bambi" iz Tuzle je za ugradnju nove umjetne trave odobreno 30.000 KM, FK „Budućnost" iz Banovića je za nabavku i ugradnju sportskog semafora na stadionu ovog fudbalskog kluba odobreno 33.605,10 KM, dok je FK „Radnički" Lukavac za izgradnju terena sa plastičnom podlogom na stadionu Jošik Lukavac, odobreno 115.711,00 KM. Za natkrivanje istočne tribine na gradskom stadionu Banja Ilidža, Gradu Gradačac je odobreno 140.431,61, Općini Kalesija je za opremanje Gradske sportske dvorane odobreno 123.285,36 KM, Općini Čelić za rekonstrukciju sportskog centra Ratković 38.439,64 KM. Za sanaciju tribina i gradskog stadiona sportskom infrastrukturom Općini Kladanj je odobreno 105.155,16 KM, za nabavku opreme za novoizgrađenu sportsku dvoranu u Teočaku, ovoj Općini odobreno 98.886,17 KM, Općini Sapna je za nabavku i ugradnju opreme u sportskoj dvorani u Sapni odobreno 82.901,22 KM, a za izvođenje druge faze radova na fudbalskom terenu FK „Omazići 1937" Općini Banovići je odobreno 60.900,84 KM.

Ostale odluke
U skladu sa ranije najavljenim aktivnostima podrške Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 10 miliona KM za nabavku medicinske opreme. Radi se o ukupno 120 elemenata opreme, prema listi opreme koju je pripremio Univerzitetski klinički centar u skladu sa prioritetima za poslovanje, unaprjeđenje nivoa zdravstvene zaštite i pružanja usluga pacijentima.
Također, kada je u pitanju oblast zdravstva Vlada je danas prihvatila tekst preporuke i ovlastila ministricu zdravstva da potpiše i javnim zdravstvenim ustanovama u TK dostavi preporuku za postupanje sa transferiranim sredstvima. Ovim se sve javne zdravstvene ustanove upoznaju da su sredstva predviđena Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a za koje su potpisani Aneksi Ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, u cijelosti transferirana javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, te im se preporučuje da se navedena sredstva utroše na poboljšanje standarda uposlenih, u skladu sa mogućnostima, a ukoliko to ranije nije učinjeno.
Također, u pogledu Odgovora Koordinacije sindikata budžetskih korisnika na stav Kolegija Vlade TK, Vlada je danas zadužila Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona da početkom naredne sedmice nastavi postupak pregovaranja sa predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona i da u ime Vlade Tuzlanskog kantona iznese odgovarajuću ponudu prema sindikatima.
Radi tehničke dopune u opisu linearnog akceleratora kojeg planira nabaviti UKC-Tuzla, a zašto je Vlada Tuzlanskog kantona već ranije osigurala 7,75 miliona KM, Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme. Naime, uređaj koji se primjenjuje za radioterapiju sastoji od više komponenti koje nisu bile navedene u prvobitno potpisanom Ugovoru.
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za ostvarene zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade za 2022.godinu. Po raspisanom javnom poziv pristiglo je 25 potpunih i blagovremenih prijava, koje su ispunjavale formalno-pravne uslove Javnog poziva za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendija za sport Tuzlanskog kantona. S tim u vezi predloženo je da se stipendije dodijele za 20 sportista i 5 trenera koji su ostvarili i prijavili sportski rezultat. Ukupna vrijednost dodijeljenih stipendija iznosi 30.650 KM.
Vlada je danas dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2022.godini. Ovom dopunom Vlada je stvorila preduslove za implementaciju projekta Festival mladih-Evropska prijestolnica mladih, gdje je kao jedan od nositelja implementacije projekta određeno Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, zajedno sa omladinskim udruženjima i nevladinim sektorom, a što je predviđeno i Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. Kao preduslov za realizaciju ovog projekta nedavno je potpisan i Memorandum o partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji između Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK, JU Univerzitet u Tuzli, Radio Kameleon- Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije i Omladinski resursni centar.
Zbog promjena cijena na tržištu ortopedskih pomagala, Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona. Naime, došlo je do porasta cijena u rasponu od 10% do 40%, ali je isto tako i kod određenog broja pomagala izvršeno, s obzirom na povećanu ponudu na tržištu, došlo i do umanjenje cijena, bez uticaja na njihov kvalitet.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o udruživanju sredstava za realizaciju infrastrukturnog projekta u općini Sapna koji će se zaključiti između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Ovim sporazumom predviđeno je da će, u cilju izgradnje Doma kulture u Sapni, čija je procijenjena vrijednost 700.000 KM, po 150.000 KM osigurati Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, te 100.000 KM Općina Sapna, te da će Općina Sapna, iz sredstava Evropske unije u okviru incijative „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini, osigurati i nedostajućih 300.000 KM.
Kao i svakog mjeseca, Vlada danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za decembar 2022. godine.
Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima za mjesec decembar 2022. godine iznositi 1. Podsjećamo, osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade iznosi 5 KM.
Danas je Vlada dala saglasnost na Aneks Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kao i tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2023. godini.
Vlada je danas odobrila 55.132,00 KM Međunarodnom forumu solidarnosti „Emmaus", u svrhu izvođenja radova na vanjskoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na Centru za starija lica u Srebrenici, pod simboličnim nazivom „Dom za majke Srebrenice".
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Za realizaciju projekta „Podrška pravosuđu BiH - Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza 3", Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je dodijelilo 20.930,00 KM.
S obzirom da su okončani radovi na implementaciji mjera energijske efikasnosti u Općini Kladanj i Policijskoj upravi Kladanj, Vlada je danas donijela odluke kojim se ova stalna sredstva, koja se knjigovodstveno vode na poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, prenesu u Vlasništvo ovih institucija.
Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2023. godinu, kao i Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala.
Vlada je danas donijela odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.
Vlada je danas formirala Centralnu popisnu komisiju sredstava i izvora sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.