Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 4. vanredna sjednica Vlade TK

19.04.2023

Vlada tematska sjednica 01 19 04 2023Također iskazana je spremnost da Kantonalna vlada, kao i do sada, prati stanje i, u okviru svoje nadležnosti i mogućnosti, pruža svaki vid podrške Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, a sve u cilju prevazilaženja i rješavanja zatečenog stanja u svim segmentima. Opredjeljenje i prioritet Vlade Tuzlanskog kantona je da se građanima Tuzlanskog kantona omogući pružanje što kvalitetnijih zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite koju pruža Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, a da se, također, i zdravstvenim radnicima poboljšaju uslovi za pružanje zdravstvenih usluga.
Kada je u pitanju stanje medicinske i tehničke opreme u danas prihvaćenoj informaciji se navodi da je dugogodišnji nemar rezultirao da se trenutno rad u ovoj ustanovi obavlja sa medicinskom opremom koja je 87 % amortizovana. Kako bi se stanje popravilo, te stvorili osnovi za dalji razvoj, prošle godine je Uprava UKC-a u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona, kao jednim od osnivača pokrenula dva značajna projekta nabavke medicinske i druge potrebne opreme. U prvoj aktivnosti Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala je 10 miliona KM za nabavku značajne količine medicinske opreme, od čega su po vrijednosti najznačajnije, neurohirurški mikroskop za operativne zahvate, 3 endoskopska stuba i oprema za laboratorijsku dijagnostiku. Određeni dio nabavke ove opreme je već realizovan, a dio je u toku. U drugoj aktivnosti Vlada je odobrila dodatnih 7.750.000,00 KM, uz 3 miliona KM bankarske garancije za nabavku linearnog akceleratora i tenderska procedura za ovu nabavku je u toku, a prema riječima direktora moglo bi se očekivati da akcelerator pacijentima bude na raspolaganju za oko tri mjeseca. Radi se o uređaju koji je, zbog svoje dotrajalosti, jedan od glavnih razloga zbog čega su onkološki pacijenti terapije primali u Mostaru, Sarajevu i Zenici.
Osim navedenog, a pored brojnih drugih intervencija u saniranje postojeće i nabavku nove opreme, Vlada je pomogla i nabavku 100 računara na UKC-u, a u cilju informatizacije medicinskih procesa i priključenja na kantonalni zdravstveni informacioni sistem.
S druge strane u Izvještaju se konstatuju i brojni finansijski problemi koji opterećuju rad JZU UKC Tuzla. Sredinom prošle godine dug UKC-a Tuzla iznosio je oko 103 miliona KM, od čega se na obaveze prema dobavljačima odnosi oko 49 miliona KM, a akumulirani gubitak je iznosio skoro 59 miliona KM. Aktivnostima Vlade TK i Uprave UKC-a taj dug je do kraja 2022. godine umanjen za nešto više od 10 miliona KM, te da je stanje duga na kraju godine iznosilo oko 93,7 miliona KM. Posmatrajući samo prošlu godinu, podijeljenu na dva polugodišta, u prvih 6 mjeseci 2022. godine ostvaren je gubitak u iznosu od skoro 8 miliona KM, dok je u drugom polugodištu ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od nešto više od 7 miliona KM. Navedeni finansijski pokazatelji govore da je u toku druge polovine prošle godine u značajnoj mjeri zaustavljeno negativno poslovanje UKC-a, te da su prisutni novi, pozitivni trendovi u poslovanju UKC-a Tuzla.
Ovdje treba napomenuti i da je Vlada intervencijom pomoći iz robnih rezervi Tuzlanskog kantona uticala i na smanjenje troškova hrane i sredstava za održavanje higijene u toku 2022. godine.
Sve naprijed navedeno jasno pokazuje da du od polovine prošle godine, Uprava UKC-a Tuzla i Vlada Tuzlanskog kantona, značajne napore i fokus pažnje usmjerili prema Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Rezultat takvog djelovanje jesu rekordna ulaganja u materijalno - tehnička sredstva koja daju benefite kako korisnicima medicinskih usluga, tako i uposlenicima, te unaprjeđenje radno-statusnih pitanja uposlenika. Zajedničkim djelovanjem zaustavljeni su negativni trendovi u poslovanju, te stvorene pretpostavke da Univerzitetski klinički centar Tuzla, uz podršku oba svoja osnivača, Vlade FBiH i Vlade TK, ponovno zauzme lidersku poziciju u oblasti pružanja medicinskih usluga u regionu. Poziciju koja je u proteklim godinama nažalost značajno poljuljana. U prilog tome govori i činjenica da je UKC Tuzla već tokom prošle godine nastavio intenzivan rad na edukaciji medicinskog i drugog osoblja, te uvođenju novih medicinskih procedura i zahvata u svoj rad.

 

 

{webgallery}Vlada tematska sjednica 04 19 04 2023Vlada tematska sjednica 01 19 04 2023Vlada tematska sjednica 02 19 04 2023Vlada tematska sjednica 03 19 04 2023

{/webgallery}