Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 33. vanredna sjednica Vlade TK

26.01.2023

Vlada 26 01 2023Nastavak isplate naknada na račune majki, odnosno korisnika ovih naknada, očekuje se krajem februara, naveli su iz resornog ministarstva. Ovim Vlada TK ostaje vjerna svojoj intenciji da pomogne majkama porodiljama i na taj način pozitivno utiče na natalitet, unatoč zlonamjernim dezinformacijama da je ova naknada samo predizborni trik.
Kao i svakog mjeseca, Vlada danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za januar 2023. godine.
U cilju realizacije sporazuma sa predstavnicima sindikata, Vlada je danas prihvatila tekst Anexa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Radi se o povećanju plaća svim zaposlenicima u ustanovama kulture u mjesečnom iznosu od po 90,00 KM neto.