Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 3. vanredna sjednica Vlade TK

13.04.2023

vtk2017Ministar unutrašnjih poslova Hajrudin Mehanović je ovlašten da, u ime Tuzlanskog kantona - Vlade Tuzlanskog kantona, izvrši kupovinu navedenih nekretnina putem učestvovanja u usmenom nadmetanju po Oglasu o prodaji nepokretne imovine, te da kod nadležnih organa i institucija podnosi zahtjeve i preduzima sve druge neophodne radnje u cilju uknjižbe prava vlasništva i posjeda, te stvaranja preduslova za uknjižbu , kao i da kod nadležnog zemljišnoknjižnog ureda i katastra nekretnina podnese zahtjev za upis prava vlasništva i posjeda u korist Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, zgrada u kojoj je trenutno smještena PU Živinice, Policijska stanice Živinice, Odjeljenje kriminalističke policije PU Živinice, te Odsjek za administraciju, je u izrazito lošem infrastrukturnom stanju, te svojim kapacitetom ne zadovoljava ni minimalne uslove za nesmetano funkcionisanje i rad uposlenika. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je, kao jedan od prioritetnih projekata, planiralo rješavanje navedenog problema čime bi Živinice, a prije svega građani i uposlenici, dobili zgradu koja bi po svim parametrima ispunjavala kriterije i standarde savremene, profesionalne policijske uprave.

 

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada se upoznala sa Informacijom o pokrenutom arbitražnom postupku tužitelja Pramod Mittal i drugih protiv Bosne i Hercegovine i Informacijom Pravobranilaštva BiH o pokrenutom arbitražnom postupku u skladu sa arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo. S tim u vezi Vlada se danas izjasnila da nije u mogućnosti prihvatiti ponuđeni tekst Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa arbitražnim postupkom u predmetu GIKIL d.o.o. Lukavac, tužitelja Pramod Mittal i drugi protiv tužene Bosne i Hercegovine, iz razloga što je stava da niti jednim svojim aktom, ili aktom, postupkom, radnjom ili drugim činjenjem bilo kog drugog kantonalnog organa uprave nije učestvovala u eventualnom isključivanju ili oduzimanju upravljačkih prava firme tužioca u upravljačkoj strukturi firme „GIKIL" d.o.o. Lukavac. Podsjećamo GIKIL d.o.o. je privredni subjekat je nastao ugovornim odnosom firme tužioca i firme KHK Lukavac, te da je to čisti poslovni odnos ta dva privredna subjekta, od kojih je drugi osnivač zajedničke firme, odnosno KHK Lukavac zbog svoje prezaduženosti, a po tužbama više povjerilaca ušla u stečajni postupak. To je opet u nadležnosti pravosudnih, a ne izvršnih organa vlasti, navodi se u današnjem zaključku. Ipak Vlada Tuzlanskog kantona u svakom slučaju je opredjeljenja da će u započetom arbitražnom postupku Pravobranilaštvu BiH pružiti formalno-pravnu, tehničku i svaku drugu pomoć prema dostavljenim zahtjevima, te je u tom smislu formirala i Radnu grupu i zadužila sve kantonalne organe, preduzeća, ustanove i druge institucije da po zahtjevu Radne grupe dostave svu raspoloživu dokumentaciju ukoliko se ista nalaze pod njihovim nadzorom, kao i sve raspoložive informacije relevantne za predmetni postupak.
Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o vrstama vlastitih javnih prihoda u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Upravi policije. Ovim dokumentima utvrđeni su načini evidentiranja i korištenja sredstava koje Ministarstvo i Uprava policije ostvare na tržištu i u tržišnim uslovima, a koje ne predstavljaju osnovnu djelatnost ovih organa.
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda vlade TK.