Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Održana 29. vanredna sjednica Vlade TK

23.11.2023

Vlada TK u stalna sredstva obrazovnih institucija uložila još 135.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je više odluka   o izmjenama odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Odobrena su sredstva JU OŠ „Banovići“ Banovići u iznosu od 4.600 KM na ime rekonstrukcije oluka i snjegobrana na školskom objektu.
Također su odobrena finansijska sredstva JU OŠ „Rapatnica“ Srebrenik, u iznosu od 8.000 KM za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže.
JU OŠ „Gnojnica“ Lukavac odobren je iznos od 4.500 KM na ime rekonstrukcije pješačke staze ispred škole. 
Vlada TK odobrila je 4.500 KM na ime pojačanja snage električne energije radi ugradnje pumpe za centralno grijanje JU OŠ „Doborovci”, Gračanica.
JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 50.000 KM na ime nastavka radova na dogradnji
fiskulturne sale.
Vlada TK odobrila je iznos od 32.000 KM JU OŠ „Brijesnica”, Brijesnica Velika, Doboj Istok za rekonstrukciju poligona dok je JU OŠ „Prokosovići“, Lukavac odobren iznosu od 30.000 KM na ime nabavke školskog namještaja.
Iznos od 54.000 KM odobren je JU OŠ „Sapna”, Sapna na ime rekonstrukcije krova u područnoj školi Vitinica.
JU OŠ „Sladna”, Srebrenik odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 12.700 na ime rekonstrukcije centralnog grijanja.
Vlada TK također je donijela odluke o izmjenama odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za JU OŠ „Miričina” Gračanica i JU Prva osnovna škola Srebrenik gdje je došlo do promjene namjene sredstava. 

Vlada TK donijela je 9 odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Banovići“ Banovići, u iznosu od 5.400 KM na ime zamjene dotrajalih limova na krovu fiskulturne sale  kao i  JU OŠ „Gnojnica“ Lukavac u iznos od 35.500 KM za presvlačenje poligona asfaltom staze ispred osnovne škole.
Vlada TK odobrila je finansijska sredstva JU OŠ „Banovići“ Banovići u iznosu od 3.500 KM za rekonstrukciju elektroinstalacija u centralnoj školi i područnoj školi Repnik. 
Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Kladanj“ Kladanj u iznosu od 500 KM na ime nabavke pumpe za centralno grijanje (rekonstrukcija centralnog grijanja).
JU MSŠ Srebrenik odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 4.000 KM za asfaltiranje dijela površine ispred škole kao i JU OŠ „Sladna“ Srebrenik u iznos od 3.000 KM na ime nabavke računarske opreme.
Vlada TK također je odobrila iznos u visini 5.000 KM JU Druga osnovna škola Živinice za rekonstrukciju svjetlarnika te 2.000 KM na ime nabavke opreme za realizaciju produženog boravka.
JU OŠ „Špionica“ Srebrenik odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 2.700 KM na ime pojačanja snage električne energije radi utopljavanja područne škole Donja Špionica.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom stavlja van snage Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ od 18.07.2023. godine.


Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli finansijske pomoći gradovima i općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Važećom Odlukom o dodjeli pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća propisani su način i kriteriji za dodjelu sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, ali su neprecizno utvrđena ograničenja za dodjelu sredstava za nabavku istovrsne opreme, rabljene opreme kao i opreme koja nije propisana kao neophodna za strukture zaštite i spašavanja.

U cilju izvršenja pravosnažne presude Općinskog suda u Tuzli od 27.12.2022. godine Vlada TK donijela je Rješenje kojim se Zoranu Jovanoviću ponovno uspostavlja radno-pravni status na poziciji direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.