Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 26. redovna sjednica Vlade TK

06.09.2022


S tim u vezi Vlada je danas zatražila od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, JP Autoceste Federacije BiH i Agencije za vodno područje rijeke Save, da poduzmu sve aktivnosti na osiguranju potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta izgradnje brze ceste Tuzla-Doboj, odnosno da se što prije poduzmu aktivnosti na izradi potrebne studijsko-projektne dokumentacije i eksproprijacije zemljišta, a sve u cilju što ranijeg početka radova na ovom projektu.

Vlada TK znatno povećala sredstva za programe podrške mladim osobama
S obzirom da je u posljednjim Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu došlo je do povećanja sredstava za podršku mladima u iznosu od 20% u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 2022. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona danas je izmjenila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima u 2022. godini". S obzirom da je rebalansom Budžeta ukupan iznos za ovu namjenu povećan za 124.000 KM odnosno sa 620.000 KM na 744.000 KM, Vlada se, na prijedlog Ministarstva kulture, sporta i mladih odlučila cjelokupno povećanje sredstava usmjeriti na povećanje iznosa namijenjenog za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.

Vlada TK sprječava diskriminaciju dijela boračke populacija
U želji da se spriječi diskriminacija i omogući da i korisnici prava boračko invalidske zaštite koji primaju novčane prinadležnosti iz kantonalnog budžeta ostvare pravno na jednokratno novčano primanje u iznosu od 100 KM, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2022. godini i odobrila dodatnih 430.000,00 KM za isplatu navedene jednokratne novčane pomoći osobama koja ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Uslov je da ta lica nisu obuhvaćena odredbama Uredbe Vlade FBiH o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Podsjećamo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, kojom je svim korisnicima prava boračko invalidske zaštite koji primaju novčane prinadležnosti iz Federalnog budžeta uplaćeno jednokratno novčano primanje u visini po 100,00 KM.

Izmjenama Programa izvršena su i određena prestrukturiranja određenih stavki iz Programa.

Ostale odluke
U okviru realizacije programa „Podrška povratku prognanih osoba", Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojom se odobrava 45.000,00 KM Udruženju „Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti –EMMAUS" za opremanje bungalova i apartmana, nabavku liftova u sklopu Centra za starija lica u Potočarima, opština Srebrenica. Općini Čelić je odobreno 61.506,90 KM za sanaciju makadamskih puteva u povratničkim mjesnim zajednicama na području općine Čelić. Također, za sanaciju makadamskih puteva u Mjesnoj zajednici Orahovica, Gradu Lukavac je odobreno 9.500,00 KM, a za sanaciju lokalnog puta u mjestu Jagodina, Mjesna zajednica Žlijebac, Opštini Bratunac je odobreno 19.000,00 KM. Radi se o učešću Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka.

Vlada je danas odobrila 30.000,00 KM Udruženju „Moja adresa" Srebrenica, u svrhu finansijske podrške za realizaciju projekta „Cvijet istine i nade", u Tuzli 20. septembra 2022. godine.

Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2022. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za isti period.

Također, Vlada je prihvatila Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2021. godini, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu gradova i općina na području Tuzlanskog kantona za 2021.godinu.

Vlada je danas dopunila i Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, te u program uvrstila neophodnu nabavku software-a kancelarijskog namještaja i neophodne stolarije za Ministarstvo privrede TK.

Zbog uloženog zahtjeva koncesionara, Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o raskidu Ugovora o obnovi Ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara, koji se nalazi u krugu privrednog društva „Menprom" u Gornjoj Tuzli.

Zbog izmjena u strukturi rashoda, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o usmjeravanju i korištenju sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH od 6. septembra 2021.godine.

Također Vlada je danas donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH od 10.juna 2022.godine, čime je odobrena raspodjela dijela transfera dodijeljenog Tuzlanskom kantonu u iznosu od skoro 19,5 miliona KM na kapitalne investicije.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u vezi zahtjevom za tumačenje odredbe Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu upućen Zakonodavno-pravnoj komisije Skupštine Tuzlanskog kantona.

Kao što je to najavljeno nakon prošlosedmične sjednice, na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Radno tijelo za pripremu prijedloga javno-privatnog partnerstva projekta „Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona" u skladu sa zakonskim okvirom za javno – privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona. Radi se o nastavku realizacije ovog projekta, za čiju je realizaciju na prošloj sjednici Vlada odobrila inicijalnih 350.000 KM za kupovinu zemljišta oko ovog objekta. Projekat obuhvata rekonstrukciju i dogradnju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona u cilju trajnog rješavanja problema smještaja i organizacije poslova kantonalnih organa uprave, koji su već duži niz godina smješteni i djeluju u poslovnim objektima pod zakupom.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala i prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je dala saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za pravne, opće i kadrovske poslove i slobodu pristupa informacijama u radni odnos, na neodređeno vrijeme, Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta – vozača motornog vozila na neodređeno vrijeme, Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla za prijem radnika, spremačica/higijeničar, u radni odnos na određeno vrijeme na period do 6 mjeseci, te Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem pet državnih službenika. Radi se o glavnom kantonalnom inspektoru za veterinarstvo, te kantonalnim inspektorima za predškolsko i osnovno obrazovanje, za visoko obrazovanje i nauku, za kulturu i sport , te za oblast zaštite na radu.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.