Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 24. redovna sjednica Vlade TK

23.08.2022

Vlada 23 08 2022Također, ovim zakonom se nastoji pravedno i u razmjernom odnosu vrednovati rad policijskih službenika. Činjenica da Tuzlanski kanton nije primijenio odredbe Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, niti je donesen propis o visini i načinu ostvarivanja plaća, naknada, dodataka na plaću, koeficijenata i platnih razreda policijskih službenika u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, potrebno je da se danas predloženi Zakon, a koji je u skladu i sa odredbama Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Tuzlanskom kantonu, donese u što kraćem roku.

Dodatnih 116.000 KM za projekte održivog povratka
U okviru realizacije Programa „Podrška povratku prognanih osoba", Vlada je danas dala saglasnosti na pet odluka o odobravanju sredstava općinama Teočak i Srebrenica, te Gradu Lukavac, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u realizaciji projekata održivog povratka. Općini Teočak je za izgradnju LED rasvjete u Mjesnoj zajednici Bilalići", Mjesna zajednica Bilalići–Uzunovići odobreno 50.000,00 KM. Opštini Srebrenica je, za sanaciju lokalnog makadamskog puta u naselju Brezovice, Mjesna zajednica Skenderovići, odobreno 19.071,00 KM, a za izgradnju vodovoda u naselju Pale-Tršće, Mjesna zajednica Potočari 20.009,40 KM. Za rehabilitaciju i sanaciju lokalne cestovne mreže u naselju Jašarevići, Mjesna zajednica Dobošnica Gornji, 17.478,63 KM je odobreno Gradu Lukavac, a također, Lukavcu je i za sanaciju makadamskih puteva u Mjesnoj zajednici Panjik odobreno dodatnih 9.800,00 KM.

Produženje roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju izgrađenih građevina
Vlada Tuzlanskog kantona danas utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Izmjene Zakona, kojima se rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina produžava do 31.maja 2023.godine, pripremljene su na inicijativu Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u obrazloženju, Izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, kao osnov za potvrđivanje činjenice da je građevina započeta, izgrađena, dograđena (u svojim horizontalnim ili vertikalnim gabaritima), rekonstruisana ili sanirana bez odobrenja za građenje, kao i građevina za koju postoji odobrenje za građenje ali je investitor odstupio od uslova propisanih u odobrenju za građenje, umjesto satelitskog snimka područja Tuzlanskog kantona, uzeti su ortofoto snimci Federacije Bosne i Hercegovine iz 2018. godine, što je također razlog za produženje ovog roka.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je izmijenila i dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu. Ovim izmjenama u Program je uvrštena „Ljetna škola reanimacije" koju organizira Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus", kao i VII Kamp mladih Crvenog križa grada Živinice - Drenik 2022.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova TK i podnijela inicijativu koja se odnosi na neophodnost izmjena Kolektivnog ugovora za policijske službenike MUP TK-a u pogledu ograničenja maksimalnog iznosa za troškove prijevoza. Kako se navodi u Informaciji, s obzirom na činjenicu da je Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu propisan limit naknade troškova prevoza za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu, a da to nije učinjeno Kolektivnim ugovorom za policijske službenike MUP TK-a, koji su također, korisnici budžeta TK-a i trebalo bi dopuniti potpisani Kolektivni ugovora za policijske službenike, čime bi se eliminirao trenutno postojeći diskriminirajući odnos prema zaposlenicima kod budžetskih korisnika. U tom smislu Vlada je današnjim Zaključkom zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da poduzme aktivnosti u smislu podnešene inicijative.

S obzirom da je tenderska procedura za realizaciju projekata sanacije lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca, za što je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 4.263.312,55 KM, rezultirala ponudama izvođača, koje su u određenoj mjeri više od prvobitno planiranih iznosa, Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2022. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01.01.2022. -31.12.2022. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu. Ovim izmjenama predviđeno je da na određenim putnim pravcima, u Sapni i Čeliću lokalne općine sufinansiraju razliku između planiranih sredstava i dobivenih ponuda, dok su se mjesne samouprave u Gradačcu odlučile na smanjivanje dužine planiranih dionica za rekonstrukciju.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli za upis ukupno 13 kandidata koji su ispunili formalni uslov za upis preko broja kandidata predviđenog planom upisa za akademsku 2022/23. godinu, i to 7 kandidata na Filozofskom fakultetu, studijski program Psihologija i 6 kandidata na Pravnom fakultetu, u statusu studenata koji se sami finansiraju.

Danas je Vlada odobrila 5.000,00 KM Udruženju profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu, na ime sufinansiranja održavanja Konferencije „IKT u obrazovanju" i radionica za edukaciju nastavnika. Također, odobreno je i 10.000,00 KM MISS BIH d.o.o. Direkcija izbora za „MISS BOSNE I HERCEGOVINE ZA MISS SVIJETA" za troškove pokroviteljstva manifestacije Izbor za MISS FEDERACIJE BIH 2022. Na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije 17. Međunarodni sajam pčelarstva „Medena Tuzla 2022", Vlada je Pčelarskom društvu „Nektar" Tuzla odobrila 2.000,00 KM, a za „Obilježavanje 100 godina postojanja lovačkog društva Jelen", Lovačkom društvu „Jelen" Gradačac je odobreno 3.000,00 KM.

Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima za mjesec august 2022. godine iznositi 1. Podsjećamo, osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade iznosi 5 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala. S obzirom da se na ranije raspisani Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala, nije prijavilo dovoljno kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, Vlada je danas donijela Odluku kojom se navedeni Javni oglas poništava i raspisuje ponovni Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća. Također, Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

S obzirom da ni Upravno odbor Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona nije prihvatio Izvještaj o radu ove ustanove za 2021. godinu, na današnjoj sjednici i Vlada je odbila da prihvati Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke o nacrtu Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.

Vlada je danas dala saglasnosti za isplatu naknada predsjedniku i članovima komisija za provođenje postupka za licenciranje studijskih programa koji se izvode na području Tuzlanskog kantona na dislociranom odjeljenju organizacione jedinice Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku.

Danas je Vlada dala i saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona saglasnost za prijem dva namještenika, viša referenta - daktilografa, Općinskom sudu u Tuzli jednog namještenika višeg referenta za unos dokumenata i prijem pošte i JU Univerzitet u Tuzli službenika, internog revizora u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, na period od 4 godine. Utvrđen je prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, koji će se uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje. Također, na lični zahtjev razriješeni su predsjednik i član privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Stjepan Polje", Gračanica i imenovan je novi privremeni Školski odbor JU Osnovna škola „Stjepan Polje". Osim navedenog, data je i prethodna saglasnost za imenovanje Admira Čavalića na mjesto vršioca direktora Kantonalne agencije za privatizaciju.