Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 20. vanredna sjednica Vlade TK

25.08.2022


Kreditno zaduženje bilo bi realizirano iz sredstava Njemačkog Kreditnog instituta za obnovu (Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KfW) putem Revolving fonda za energijsku učinkovitost Federacije Bosne i Hercegovine, a uz nešto više od 4 miliona KM kreditnih sredstava, za realizaciju ovih projekata bilo bi odobreno još toliko nepovratnih grant sredstava. Navedena kreditna i uz njih planirana grant sredstva, ukupne vrijednosti više od 8 miliona KM, bila bi usmjerena za finansiranje implementacije strukturnih mjera, mjera poboljšanja komfora u školama i mjera smanjenja potrošnje energije. Od ukupno realiziranih 8 miliona KM planirano je da se povrat 4 miliona kreditnih sredstava vrši iz ušteda koje će ovi objekti ostvarivati nakon implementacije navedenih projektnih aktivnosti, na vremenski period usklađen sa stepenom ušteda koje se budu ostvarivale u svakom objektu na godišnjem nivou. Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona nagradila rezultat Lane Pudar
Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 10.000,00 KM Lani Pudar, kao novčanu nagradu za prvu evropsku zlatnu medalju Bosne i Hercegovine, u disciplini 200 metara delfin, na Europskom prvenstvu održanom u Rimu. S obzirom da se radi o historijskom uspjehu, ostvareni rezultat Lane Pudar je od interesa za cijelu državu, samim time i za Tuzlanski kanton. S tim u vezi, kako je navedeno u obrazloženju, izuzetno je važno da država i svi organi podrže ovaj uspjeh koji može biti prekretnica u razvoju sportu ali i primjer mlađim generacijama da slijede Lanu Pudar. Podrškom Lani pudar Tuzlanski kanton iskazuje svoj senzibilitet prema plivanju, ali i pokazuje mladim generacijama da ostvareni rezultati neće ostati neprimijećeni i da će biti adekvatno nagrađeni.

Za liječenje povratnika u RS u domovima zdravlja u TK Vlada osigurala 500.000 KM
Vlada je danas donijela Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona za 2023.godinu. Ovom Odlukom povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku omogućava se nastavak ostvarivanja prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finasiranja tih prava. Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 500.000 KM.

Usklađivanje sa sistemskim rješenjem i Federalnim zakonom o materijalnoj podršci porodica s djecom
Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, kojim se kantonalni zakon usklađuje sa Zakonom o materijalnoj podršci porodica s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu 9. jula 2022. godine, a primjenjuje se od 9. oktobra 2022. godine. Novim Federalnim zakonom predviđeno je da dječiji dodatak, sa početkom primjene Zakona, prelazi u nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, dok je novčana pomoć nezaposlenoj porodilji ostavljena u nadležnosti kantona. Primjenom ovog federalnog zakona na jedinstven način će se, na cijeloj teritoriji Federacije BiH, urediti istovjetni uslovi za ostvarivanje navedenih prava i visina naknada. Intencija donošenja Federalnog zakona je da se objedine novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja ženi-majci, odnosno drugoj osobi koja nije u radnom odnosu, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke-dojilje, odnosno svedu na jedno pravo tj. novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji. Ipak, kako u Budžetu TK ima dovoljno sredstava za realizaciju svih dosadašnjih prava porodilja, Vlada Tuzlanskgo kantona odlučila je da, uz pravo na federalnom nivou, i dalje zadrži ostvarivanje ovih prava na nivou Tuzlanskog kantona. Time su porodilje na području Tuzlanskog kantona stavljene u nešto povoljniji položaj u odnosu na prava koja se propisuju Federalnim zakonom.

Ostale odluke
Vlada je danas razmatrala prijedlog Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona, te u vezi sa istim utvrdila Obavijest o provedenoj javnoj raspravi i istu uputila Skupštini TK.

U skladu sa Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, Vlada je donijela 25 odluka o odobravanju sredstava za realizaciju pojedinačnih projekata u školama na području Tuzlanskog kantona.

Po prvi puta od kako postoji, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je pripremio i u skladu sa Zakonom, do kraja 8. mjeseca tekuće godine, Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje dostavio planske dokumente za narednu godinu. S tim u vezi, danas je Vlada prihvatila Smjernice za izradu finansijskog plana za 2023 godinu područje Tuzlanskog kantona i Plan potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Vlada je danas utvrdila amandman na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Vlada se danas upoznala sa mišljenjem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu. Također prihvaćeno je i Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.