Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 2. redovna sjednica Vlade TK

11.04.2023

Vlada 11 04 2023 Osim navedenih, prihvaćeni i usvojeni su i Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2022.g., Izvještaj o radu Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2022. - februar 2023. godine i Informacija o produženju provedbe projekta "PAMETNE ŠKOLE 2" u okviru IPA/INTERREG Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Također, Vlada je odredila Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona kao nadležni kantonalni organ u procesu pripreme programa javnih investicija za Tuzlanski kanton. Kada su u pitanju dokumenti kojima se planiraju aktivnosti za 2023. godinu Vlada je dala i saglasnost Plan rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu i Godišnji plan rada Komisije za koncesije TK za tekuću godinu.
Vlada je danas donijela i dvije odluke o dodjeli koncesija. Za eksploataciju krečnjaka u proširenom eksploatacionom polju na lokalitetu „Orlova klisura", u Potpeći kod Srebrenika koncesija na dvadeset godina je dodijeljena privrednom društvu „JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik, dok je koncesija za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu kamenoloma „Stupari" u Kladnju dodijeljena na dvije godine privrednom društvu „Transporti Speciali Europei" d.o.o. Kladanj. Ovim odlukama definirani su iznosi jednokratne koncesione naknade za koncesione periode, načini njenog izmirivanja, te iznosi tekuće koncesione naknade, kao i ukupni minimalni iznosi tekućih koncesionih naknada na godišnjem nivou.
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2023. godini. Ukupni procijenjeni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama Programom za 2023. godinu, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu planirani su u iznosu od 12.111.900,00 KM. Cilj donošenja ovog Programa je omogućavanje izvršavanja prenesenih ugovorenih obaveza iz prethodnog perioda, ulaganja u projekte od gradskog i općinskog značaja iz prethodnog perioda za koje je procedura javne nabavke pokrenuta ili okončana, ali za koje nije zaključen ugovor o prijenosu sredstava, obaveza za kredite iz tekuće godine, projekte od Kantonalnog značaja u tekućoj godini, dok značajan dio sredstava, oko 5,5 miliona KM, koji se odnosi na planiranje novih projekata u 2023. godini trenutno ostaje neraspoređen. Raspored ovog dijela sredstava izvršit će se nakon konsultacija sa gradovima i općinama o prioritetima i planiranim aktivnostima za ovu godinu.
Također, Vlada je dala i saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2023. godinu. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, na poziciji Kantonalne uprave za šumarstvo predviđeno je da se u 2023. godini utroši 4.540.438,00 KM namjenskih sredstava, od čega su nešto više od 4 miliona KM sredstva prenesena iz prethodne godine, dok se nešto iznad pola miliona KM odnosi na prihode iz tekuće godine. Raspodjela utroška ovih sredstava je direktno vezana uz poslove Kantonalne uprave za šumarstvo koji su propisani odredbama Zakona o šumama,a dominantan iznos se odnosi na finansiranje čuvarske službe za periodu januar - septembar 2023.godine.
Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2025-2045, te je proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Trenutno važeći dokument, Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona za period 2005 – 2025, je na isteku, te je potrebno pristupiti izradi i donošenju novog razvojnog i planskog dokumenta za period 2025 – 2045. Prostorni plan će se raditi u granicama cjelovitog obuhvata područja Tuzlanskog kantona, a ukupna površina obuhvaćena Prostornim planom iznosi cca 2.649 km2.
Vlada je danas donijela i osam odluka kojim se usmjeravaju donacije u Budžet Kantona Tuzlanskog kantona za 2023.godinu. BH Telecom d.d. Sarajevo je po 4.000 KM dodijelio JU MSŠ Srebrenik za realizaciju projekta „Upoznavanje novih kultura kroz strane jezike", JU OŠ „Podorašje" Srebrenik za projekat „Opremanje IT kabineta", Elektrotehničkoj školi u Tuzli za projekat „Medijska pismenost", te JU OŠ „Doborovci" Gračanica, za projekat „Nabavka IT opreme za potrebe opremanja informatičkog kabineta". Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je dodijelilo po 3.215 KM JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla za projekat „I ja želim da se družim s knjigom", kao i JU OŠ „Pasci" Pasci Tuzla za projekat „Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj". Na ime nabavke projektora za JU OŠ „Kladanj" Kladanj, 2.000 KM je dodijelila „HOLDINA" d.o.o. Sarajevo, a na ime nabavke opreme za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla 500 KM je dodijelilo Wiener osiguranje Banja Luka.
Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona za organizaciju obilježavanja 9. maja, „Dana pobjede nad fašizmom" u Drugom svjetskom ratu, kao i 3.000 Savezu organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje manifestacije „Dan šehida" koji se obilježava drugog dana ramazanskog Bajrama 2023. godine.
Na danas održanoj sjednici Vlada se upoznala sa Informacijom o visini plaća zaposlenika Univerziteta u Tuzli, izabranih zvaničnika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i ostalih zaposlenih u budžetskim organizacijama Tuzlanskog kantona, te je, s obzirom na neophodnost detaljnije analize, zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za kulturu sport i mlade, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo unutrašnjih poslova da u narednih 10 dana, a u saradnji sa Ministarstvom finansija, izvrše analizu plaća uposlenih u oblastima, odnosno organima i institucijama za koje su resorno nadležni, te Vladi Tuzlanskog kantona dostave odgovarajuće informacije u vezi sa tim, sa odgovarajućim prijedlozima kako na jedinstvenim sistemskim osnovama urediti to pitanje u narednom periodu.
Danas je Vlada odobrila 300.000 KM za potrebe finansiranja troškova Kantonalne agencije za privatizaciju, te dala nalog za prijenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu nedavno imenovanje novog saziva Vlade TK, Vlada je danas donijela odluku kojom su, u ime Vlade Tuzlanskog kantona u Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Tuzlanskog kantona imenovani, ministar finansija Tuzlanskog kantona Suad Mustajbašić, ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić, i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić.
Također, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je, zbog podnesene ostavke na mjesto direktora JP za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća za razrješenje Hajrudina Suljića dužnosti direktora, kao i za imenovanje Omera Kovčića na poziciju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća nakon isteka otkaznog roka direktoru, pa do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 60 dana. Vlada je također imenovala privremene školske odbore u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.